Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Midlertidig afgørelse om forbud og påbud i en borgerlig sag 

Med en midlertidig afgørelse om et forbud eller et påbud kan du foreløbigt beskytte dine rettigheder imod ulovlige handlinger, som du forventer, at en person eller virksomhed vil foretage.

Der kan for eksempel være tale om ulovlig brug af et patent eller om udgivelse af en bog, der indeholder fortrolige oplysninger.

Du kan få retten til at meddele et forbud eller et påbud mod en anden person eller virksomhed. Det er en forudsætning, at den anden person eller virksomhed krænker din ret ved at foretage en bestemt handling, og at du ikke kan beskytte din ret, hvis du skal afvente en almindelig retssag.

Hvis retten meddeler et forbud eller påbud, betyder det, at modparten ikke må foretage den pågældende handling. Gør din modpart det alligevel, overtræder han/hun forbuddet eller påbuddet og kan straffes med bøde eller fængsel og kan blive pålagt at betale erstatning. 

Hvis du ikke allerede har anlagt en almindelig retssag (hovedsagen) mod din modpart, skal du gøre det inden to uger efter, at forbuddet eller påbuddet er meddelt af retten. Under hovedsagen tager retten stilling til, om din rettighed er krænket.

Du kan læse mere om almindelige retssager her.

Du skal som hovedregel sende anmodningen om forbud eller påbud til retten i den retskreds, hvor din modpart har adresse. Anmodningen kan også i visse tilfælde behandles af Sø- og Handelsretten.

Hvis du mener, at retten skal beslaglægge materiale eller genstande hos din modpart, kan du anmode retten om beslaglæggelse under behandlingen af sagen om forbud og påbud.

Retten kan dog beslutte, at spørgsmålet om beslaglæggelse i stedet skal behandles ved fogedretten.

Hvis du er uenig i byrettens afgørelse om forbud eller påbud, kan du kære den til landsretten og dermed få landsrettens vurdering. Dog kan landsretten ikke behandle de emner, som hører til under hovedsagen.

Hvis din modpart overtræder et meddelt forbud eller påbud, kan du anmode fogedretten om hjælp til at opretholde forbuddet eller påbuddet.

Du kan læse mere om fogedrettens behandling af disse sager her.

Til top Sidst opdateret: 01-07-2013 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her