Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Civile sager 

Når to eller flere parter er uenige, kan en af parterne bede om domstolenes hjælp til at afgøre, hvem der har ret. Det kaldes en civil retssag.

Hvad er en civil retssag?

Hvordan forløber en sag?

Hvem kan være part i en sag?

Hvad koster det at anlægge en sag?

Kan uenigheden løses ved retsmægling i stedet for en retssag?

 

Hvordan anlægger og behandler du din sag?

Din sag skal anlægges i den retskreds, hvor sagens modpart har adresse. Vil du anlægge en sag mod staten, skal du anlægge sagen, hvor du bor. Find retskreds.

Du skal bruge domstolenes selvbetjeningsløsning minretssag.dk, hvis du vil oprette eller behandle en civil sag. Se vejledninger og korte film, der kan guide dig igennem.

I særlige tilfælde kan borgere blive fritaget fra at bruge minretssag.dk, hvis de mangler digitale kompetencer eller har særlige handicap. En eventuel fritagelse afgøres i den ret, hvor sagen hører til. Retten vil blandt andet basere sin afgørelse på, om borgeren er fritaget fra at modtage digital post fra det offentlige. Se retningslinjerne for fritagelse fra digital post på borger.dk. Du skal kontakte retten, hvis du mener, at du opfylder kriterierne for at blive fritaget fra at bruge selvbetjeningsløsningen minretssag.dk.

Til top Sidst opdateret: 02-10-2017 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her