Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Civile sager 

En civil retssag er en sag ved domstolene, hvor en part (sagsøgeren) vil have rettens hjælp til at få gennemført et krav overfor en anden part (sagsøgte).

I en civil sag kan sagsøgerens påstand gå ud på, at sagsøgte skal 

  • betale et beløb
  • foretage en nærmere beskrevet handling
  • holde op med en nærmere beskrevet aktivitet, eller
  • anerkende en rettighed

En særlig type sager er retssager mellem en udlejer og en lejer. Disse sager behandles af boligretten, som er en del af civilretten.

Civile sager opstår, når to parter ikke kan blive enige, og den ene part derfor anmoder om rettens hjælp til at træffe en afgørelse, som kan gennemtvinges over for den anden part. Hvis det f. eks. handler om et pengekrav, kan den part, der vinder sagen i civilretten, efterfølgende få fogedrettens hjælp til at inddrive beløbet, hvis den tabende part ikke retter sig efter afgørelsen.

Fra 1. januar 2008 har retten indført en småsagsproces. Småsagsprocessen omfatter som udgangspunkt alle mindre civile sager. Er det sager om pengekrav, er grænsen på 50.000 kr. uden renter og omkostninger. Formålet med de nye regler er først og fremmest, at gøre det billigere og hurtigere at gennemføre sager ved retten.   

I sager om pengekrav på højst 100.000 kr., hvor skyldner ikke har protesteret mod kravet, men alligevel undlader at betale, kan den part, der har penge til gode, sende sagen direkte i fogedretten. Det kan ske ved at udfylde og sende et betalingspåkrav til fogedretten. Du kan læse mere om betalingspåkrav under punktet ”Inkasso”.

Til top Sidst opdateret: 08-09-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: Se alle adresser her