Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Anlæg civil sag 

Hvis du vil anlægge en civil sag, skal du sende en stævning til den retskreds, hvor sagens modpart bor.

Hvis det er en sag mod en virksomhed eller en offentlig institution, skal den anlægges i den retskreds, hvor de har adresse. Vil du anlægge en sag mod staten, skal du anlægge sagen ved byretten i den retskreds, hvor du selv bor. Parterne i en sag kan også selv aftale, hvilken byret der skal behandle deres sag. Find den rigtige retskreds.

Du skal bruge domstolenes selvbetjeningsløsning minretssag.dk, hvis den er taget i brug i den ret, hvor du skal anlægge sag. Se hvornår den digitale løsning bliver rullet ud til den ret, hvor du vil anlægge sag.

Hvad skal en stævning indeholde

I retsplejelovens § 348 er anført, hvad en stævning skal indeholde.

Efter loven skal en stævning blandt andet indeholde:

  • parternes navne og adresser, herunder en postadresse i Danmark fsva. sagsøger 
  • navnet på den ret, hvor sagen anlægges 
  • sagsøgers krav 
  • en beskrivelse af hvad sagen drejer sig om, herunder de faktiske og retlige omstændigheder
  • en liste over de dokumenter og andre beviser sagsøger ønsker at fremføre under sagen
  • sagsøgers forslag til sagens behandling, herunder forslag til temaer til drøftelse på det forberedende møde.

Du kan med fordel bruge en stævningsblanket.

Ved indlevering af en stævning skal der typisk betales retsafgift.

Se hvordan hele sagen forløber.

Hvad sker der, hvis sagen ikke er anlagt det rette sted?
Hvis en sag bliver sendt til en forkert byret, vil retten så vidt muligt videresende sagen til den rigtige.

Du kan læse mere om reglerne i retsplejelovens kapitel 22. Retsplejeloven kan du finde på www.retsinfo.dk.

Til top Sidst opdateret: 25-09-2017 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: Se alle adresser her