Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sagsbehandlingen i nævnene 


Du anlægger en sag ved et huslejenævn eller et beboerklagenævn ved at sende en skriftlig klage til nævnets sekretariat. Du skal betale et mindre gebyr for at få behandlet sagen. Størrelsen af gebyret bliver reguleret en gang om året.

Gebyret udgør i 2007 121 kr.

Du skal aflevere en kopi af de relevante dokumenter sammen med klagen.
Sekretariatet vil ofte kunne hjælpe dig med at udarbejde klagen.

Klagen vil så blive forelagt modparten.

Nævnet vil ofte kunne tage stilling til klagen inden for nogle få uger. Du kan kontakte nævnet og høre præcist, hvornår der bliver taget stilling til din klage.

Nævnet kan besigtige lejlighederne ligesom boligretten.

Når nævnet har taget stilling, kan begge parter indbringe sagen for boligretten inden 4 uger efter afgørelsen er sendt ud til parterne. Dette skal ske ved, at der udtages en sædvanlig stævning mod modparten.
 
I København skal afgørelser fra huslejenævnet indbringes for Ankenævnet. Ankenævnets afgørelser kan indbringes for boligretten.
Til top Sidst opdateret: 06-02-2007 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her