Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Klager over skifterettens afgørelser 


Hvis du er utilfreds med skifterettens afgørelse, kan du klage til landsretten. Det kaldes kære.
 
Du kan klage under selve skifteretsmødet. Skifteretten skriver så din klage ned og sender den til landsretten.
 
Du kan også klage skriftligt inden 2 uger efter, at du har fået besked om, at skifteretten har truffet afgørelse i sagen. Fristen regnes som hovedregel fra afgørelsestidspunktet. 
 
Din skriftlige klage kaldes et kæreskrift. Du skal skrive, hvilket resultat du mener, sagen skal have, og en begrundelse for, hvorfor du mener, at skifterettens afgørelse er forkert. Du skal vedlægge kopi af eventuelle nye papirer i sagen.
 
Du skal sende kæreskriftet med bilag og retsafgift (se nedenfor) til den skifteret, som har truffet afgørelsen. Skifteretten sender sagen videre til landsretten sammen med en kopi af skifterettens afgørelse og de papirer, der har været fremme under sagens behandling i skifteretten.
 
Du får kopi at det brev, som skifteretten sender til landsretten. Hvis du har kommentarer til skifterettens brev, skal du sende dem direkte til landsretten inden 10 dage efter den dato, der står på skifterettens brev.

Landsrettens adresse finder du på landsrettens hjemmeside. 

Du skal betale en kæreafgift på 400 kr. samtidig med, at du klager. Hvis du vinder sagen, får du kæreafgiften tilbage.

Til top Sidst opdateret: 04-02-2008 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her