Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Klager over fogedrettens afgørelser 


Hvis du er utilfreds med fogedrettens afgørelse, kan du klage til landsretten. Det kaldes kære.
 
Du kan klage under selve fogedretsmødet ved at sige det til fogeden. Fogedretten fører da din klage ind i retsbogen og sender sagen til landsretten.
 
Du kan også klage skriftligt inden 4 uger efter, at du har fået besked om, at fogedretten har truffet afgørelse i sagen. Hvis du på forhånd har fået besked om, hvornår afgørelsen træffes, eller hvis du er til stede i det møde, hvor afgørelsen bliver truffet, regnes fristen fra afgørelsestidspunktet.
 
Din skriftlige klage kaldes et kæreskrift. Det skal indeholde oplysning om, hvilket resultat du mener, sagen skal have, og en begrundelse for, hvorfor du mener, at fogedrettens afgørelse er forkert. Du skal vedlægge kopi af eventuelle nye papirer i sagen.
 
Kæreskriftet med bilag skal sendes til den fogedret, som har truffet afgørelsen. Fogedretten sender sagen videre til landsretten sammen med en kopi af fogedens afgørelse og de papirer, der har været fremme under sagens behandling i fogedretten.
 
Du får kopi at det brev, som fogedretten sender til landsretten. Hvis du har kommentarer til fogedrettens brev, skal du sende dem direkte til landsretten inden 10 dage efter den dato, der står på fogedrettens brev.
 
Landsrettens adresse finder du på landsrettens hjemmeside.

Du skal betale en kæreafgift på 400 kr. samtidig med, at du klager. Hvis du vinder sagen, får du kæreafgiften tilbage.

Til top Sidst opdateret: 28-12-2006 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her