Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Klage over afgørelse om varetægtsfængsling 


Både politiet og den sigtede kan klage over dommerens afgørelser om varetægtsfængsling og isolation. Landsretten behandler klagen. Det kaldes for at kære.

Man kan kære med det samme under grundlovsforhøret.

Det kan også ske skriftligt efter retsmødet ved at sende et breveller en e-mail til den ret, der har truffet afgørelsen. En fængslet kan også kære mundtligt til fængselsinspektøren, der giver retten besked.

En forsvarer skal hjælpe en sigtet med kæresagen. Man skal kære senest 14 dage efter retsmødet. Kæren har ikke opsættende virkning. Det betyder, at en fængslet stadig skal sidde varetægtsfængslet under kæresagen.

Landsretten træffer normalt afgørelse i sagen dagen efter, at afgørelsen er blevet kæret. Landsretten behandler normalt sagen skriftligt.

Anklagemyndigheden har også mulighed for at kære, hvis dommeren løslader den sigtede, eller hvis retten ikke har taget en begæring om isolation til følge.

Beslutter dommeren ikke at varetægtsfængsle den sigtede, skal den pågældende løslades, ind til landsretten eventuelt beslutter at varetægtsfængsle den sigtede.

Vil dommeren ikke forlænge en varetægtsfængsling eller isolation, kan dommeren give anklagemyndighedens kære opsættende virkning. Det betyder, at dommeren kan beslutte, at den sigtede ikke bliver løsladt eller kommer ud af isolation, før landsretten har behandlet anklagemyndighedens kære.

Til top Sidst opdateret: 01-01-2015 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her