Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Genoptagelse i civile sager 


Hvis den sagsøgte ikke overholder de frister, som dommeren sætter under forberedelsen, bliver der afsagt udeblivelsesdom. Det betyder, at retten afsiger dom i overenstemmelse med sagsøgerens krav.
 
Hvis den sagsøgte udebliver fra hovedforhandlingen, bliver der også afsagt udeblivelsesdom.
 
En person eller et selskab, der er dømt som udebleven, kan få sagen genoptaget. Hvis man anmoder om at få sagen genoptaget inden 4 uger efter dommen er afsagt, har man krav på at få genoptaget sagen. Hvis 4 ugers fristen er overskredet, kan retten give lov til, at sagen bliver genoptaget.
 
Retten vil ofte stille krav om, at den dømte stiller sikkerhed. Beløbet, man stiller sikkerhed for, vil være de sagsomkostninger, den udeblevne blev dømt til at betale ved udeblivelsesdommen.

Til top Sidst opdateret: 27-02-2015 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her