Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Anke og kære i familiesager 

Det er ikke alle afgørelser fra familieretten, der kan indbringes (appelleres) direkte for landsretten. I nogle tilfælde skal du søge om Procesbevillingsnævnets tilladelse.
Hvis du er utilfreds med familierettens afgørelse og gerne vil anke dommen til landsretten, kan du anke dommen direkte i de sager, hvor Familieretshuset ikke har truffet forudgående afgørelse. Ankefristen er 4 uger. Der er ikke nogen ankeafgift.

Hvis du ønsker at anke en dom, hvor familieretten har behandlet en klage over Familieretshusets afgørelse, kan du kun anke dommen  med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Ansøgningsfristen er 4 uger.

Læs mere om procesbevillingsnævnets behandling af familiesager.

I sager om udlevering af barn – tvangsfuldbyrdelse – kan du klage over afgørelsen til landsretten. Det kaldes kære. Det kræver ikke Procesbevillingsnævnets tilladelse. Kærefristen er 4 uger. Du skal betale en kæreafgift på 400 kr. Hvis du vinder sagen, får du tilbagebetalt beløbet.

Anke og kære vil normalt blive behandlet digitalt på minretssag.dk.

Til top Sidst opdateret:  
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her