Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Anke af småsager 

Der er indført særlige regler for anke af domme i sager, der er behandlet i småsagsprocessen. Formålet med disse regler er, at gøre ankebehandlingen enklere og hurtigere.

Sager, hvor påstanden har en økonomisk værdi på højst 20.000 kr., kan kun ankes til landsretten med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Hvis retten har afsagt en udeblivelsesdom, kan dommen ikke ankes. Sagen vil blive genoptaget, hvis retten modtager en anmodning herom inden 4 uger fra domsafsigelsen. Retten kan give tilladelse til genoptagelse i op til et år fra domsafsigelsen.

I alle øvrige civile sager kan dommen som udgangspunkt ankes til landsretten. Ankefristen er 4 uger fra domsafsigelsen.

I småsager sker anke ved at indlevere en ankestævning til den byret, der har afsagt dommen. Ankestævningen skal indeholde en påstand, dvs. det resultat man mener, sagen skal have i landsretten. Det er en god idé at skrive en begrundelse for påstanden.Eventuelle bilag til ankestævningen skal samtidig indleveres til retten.

Hvis du sender ankestævningen med post, skal du samtidig sende en kopi af ankestævningen med bilag.

Byretten sender ankestævningen videre til landsretten sammen med en udskrift af dommen og sagens bilag. Landsretten sørger for at forkynde ankestævningen for modparten, som bliver opfordret til at komme med sine bemærkninger.

Landsretten afgør ankesagen på skriftligt grundlag, med mindre landsretten synes det er nødvendigt at indkalde parterne til et møde.

Til top Sidst opdateret: 27-02-2015 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her