Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Anke i civile sager 

Man kan anke en dom fra byretten til landsretten indenfor 4 uger. En landsretsdom kan man anke til Højesteret indenfor 4 uger.

Landsretten kan dog afvise at behandle en sag i 2. instans, hvis der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end i byretten, og sagen ikke er af principiel karakter eller andre grunde ikke i øvrigt taler for, at sagen skal behandles af landsretten.

Udeblivelsesdomme kan man ikke anke. Disse kan under visse forudsætninger blive genoptaget.

En byretsdom, hvor påstanden har en økonomisk værdi på højst 20.000 kr., kan kun ankes med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Læs mere her, hvis du vil anke eller kære en familieretssag.

Hvis man taber en sag og vil anke dommen, bør man straks henvende sig til en advokat. Man kan normalt ikke føre en sag i landsretten uden hjælp fra en advokat.

Til top Sidst opdateret: 27-02-2015 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her