Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Hvordan forløber en småsag? 

Småsager anlægges og behandles - på samme måde som andre civile sager - i domstolenes selvbetjeningsløsning minretssag.dk. Den, der anlægger sagen, kaldes sagsøgeren. Den, sagen anlægges mod, kaldes sagsøgte.

Når retten har modtaget stævningen, bliver stævningen forkyndt for den sagsøgte. Det sker som regel ved, at en af rettens stævningsmænd tager ud og afleverer stævningen til sagsøgte personligt. Forkyndelse kan også ske telefonisk. Retten sender en vejledning til sagsøgte sammen med stævningen. Sagsøgte har 14 dage til at svare på stævningen, hvis sagsøgte vil protestere mod sagsøgerens krav.

Hvis retten ikke modtager et svar (svarskrift) fra sagsøgte, vil retten som regel afsige en udeblivelsesdom efter sagsøgerens påstand. Retten sender dommen til begge parter.

Hvis sagsøgte sender et svarskrift, vil retten træffe beslutning om, hvad der videre skal ske i sagen.

I småsagerne er det rettens opgave at hjælpe parterne med at forberede sagen. Retten vil tage kontakt til parterne for helt præcist at få afklaret, hvad parterne er enige og uenige om. Retten vil også tale med parterne om, hvilke beviser der er i sagen. Hvis der er behov for at få lavet en sagkyndig erklæring om f.eks. nogle tekniske spørgsmål, vil retten hjælpe med at lave spørgsmål til den sagkyndige. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt for retten at indkalde parterne til et forberedende møde.

Rettens hjælp med at forberede sagen betyder, at parterne ikke har behov for advokatbistand. Hvis det viser sig, at retten ikke kan få parterne til at finde en fælles løsning på sagen, vil retten lave en skriftlig fortegnelse over parternes påstande og begrundelser for påstandene. Fortegnelsen vil blive sendt til parterne. Retten vil herefter afslutte sagens forberedelse og beramme et retsmøde, der kaldes en hovedforhandling. På dette tidspunkt kan det måske være en fordel, at parterne får bistand af en advokat.

Under hovedforhandlingen kan parterne og eventuelle vidner afgive forklaring og fremkomme med deres afsluttende bemærkninger til sagen. Hvis parterne stadig ikke kan enes om en løsning på sagen, vil retten optage sagen til dom. Dommen er rettens skriftlige afgørelse i sagen. Dommen vil som udgangspunkt blive afsagt senest 14 dage efter hovedforhandlingen.

Til top Sidst opdateret: 23-09-2013 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her