Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Hvilke sager er småsager? 

Småsager er civile sager om mindre krav. De særlige regler for småsager gør behandlingen både billigere og hurtigere.

Følgende sager kan behandles som småsager:

  1. Sager med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. uden renter og omkostninger

  2. Sager, der ikke har økonomisk værdi, men hvor påstanden f. eks. er, at sagsøgte skal dømmes til at udføre en bestemt handling

  3. Sager, hvor begge parter aftaler, at de vil have sagen behandlet efter reglerne om småsager.

Reglerne kan ikke anvendes på ægteskabssager, forældremyndighedssager, faderskabssager, værgemålssager, sager om prøvelse af administrativ frihedsberøvelse eller adoption, mortifikationssager og private straffesager.

Hvis sagen angår særlig komplicerede spørgsmål, eller hvis sagen har særlig vidtrækkende betydning for en part, kan retten bestemme, at reglerne om småsager ikke kan anvendes på sagen.

Parterne kan hver især anmode retten om, at sagen behandles uden anvendelse af reglerne for småsager. Det er retten, der træffer afgørelse om spørgsmålet, med mindre parterne er enige om, at  reglerne om småsager ikke skal anvendes på sagen.

Småsager anlægges og behandles - på samme måde som andre civile sager - i domstolenes selvbetjeningsløsning minretssag.dk. Læs mere om minretssag.dk på siden om digitale civile sager. Når sagsøgte har afleveret en svarblanket, hjælper retten med forberedelsen af sagen.

Til top Sidst opdateret: 27-05-2014 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her