Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Aktuelle ekspeditions- og berammelsestider  

Her kan du se rettens aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager.
Straffesager
 • Berammelsestid voldssager - som hovedregel 37 dage.
 • Domsmandssager inden for 4 måneder
 • Nye tilståelsessager inden for 4 måneder
 • Bødesager inden for 2 måneder

 Civile sager

 • Første (telefon)møde: Berammelsestid 1 måned efter svarskrift er modtaget
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling
  • ½ dags varighed: Fra om 2 måneder
  • 1 dags varighed: Fra om 3 måneder
  • Forældreansvarssager: Fra om 2 måned

Du kan selv medvirke til, at din civile sag behandles uden unødig ventetid. Læs mere her

Dødsboer

 • Skifteretten indkalder ikke til møde i dødsboer. Skifteretten sender et brev med vejledning til kontaktpersonens e-boks snarest muligt efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra Folkekirkens IT. Det fremgår af vejledningen, at kontaktpersonen skal rette telefonisk henvendelse til skifteretten i et givent tidspunkt.
 • 6-8 uger efter modtagelse af korrekte udfyldte blanketter om bobehandling, sender skifteretten en skifteretsattest til kontaktpersonens e-boks.
 • 8-10 uger efter at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra Skat, sender skifteretten opkrævning af boafgift til kontaktpersonens e-boks.

Insolvenssager

 • Gældssanering: berammelsestid 8 uger
 • Konkurs: berammelsestid få dage
 • Tvangsopløsning: berammelsestid 10 uger

Fogedsager

 • Almindelige udlægssager: Berammelsestid ca. 3 måneder (på afdelingskontoret i Grenaa kan der forekomme længere berammelsestid)
 • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 6-8 uger
 • Tvangsauktion: Berammelsestid 3-4 måneder
Til top Sidst opdateret: 04-04-2019 
Retten i RandersseperatorNørregade 1seperator8900 Randers C.seperatorTelefon: 99688600seperatorEmail: randers@domstol.dk