Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Opslag af stillinger som autoriseret bobehandler i Randers retskreds 
04-10-2011 

Hermed opslås stillinger som autoriseret bobehandler ved Retten i Randers til besættelse pr. 1. marts 2012.
Et antal advokat skal i medfør af den nye ægtefælleskiftelov, jf. lov nr. 594 af 14. juni 2011, med virkning fra den 1. marts 2012 autoriseres som bobehandlere.

Det er en forudsætning for autorisation som bobehandler, at ansøgeren udøver advokatvirksomhed og ikke er fyldt 70 år.

Autorisationen medfører pligt til at behandle de sager, som skifteretten i medfør af ægtefælleskiftelovens § 17 henviser til behandling ved bobehandler.

Autorisationen, som er personlig og ikke kan overdrages, meddeles for en periode på højst 10 år med mulighed for forlængelse. Dog kan byretspræsidenten hvert tredje år efter autorisationens meddelelse indstille til justitsministeren, at et bobehandlerhverv skal opslås ledigt eller ophøre.

Efter ansøgningsfristens udløb udarbejder præsidenten ved Retten i Randers og præsidenten for Vestre Landsret en indstilling til Justitsministeriet, der forelægger ansøgningerne for Advokatrådet, før den endelige afgørelse om autorisation træffes.

Ansøgning skal stiles til Justitsministeriet og indgives til Retten i Randers Nørregade 1, 8900 Randers senest den 1. november 2011. 

Retten i Randers den 3. oktober 2011.
Til top Sidst opdateret: 04-10-2011 
Retten i RandersseperatorNørregade 1seperator8900 Randers C.seperatorTelefon: 99688600seperatorEmail: randers@domstol.dk