Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sagsbehandlingstider pr. 1. juli 2011 
04-07-2011 

 

Retten i Randers bestræber sig på, at behandle alle sager med høj kvalitet, service og effektivitet.

Danmarks Domstoles byretter har for de fleste sagstyper mål for, hvor lang tid der bør gå, fra en sag modtages, til den sluttes. Målene er de samme for alle byretter. Den nævnte periode kalder vi sagens gennemløbstid.

For nogle sagstyper har retten ingen indflydelse på, hvornår en sag sluttes. Det gælder f. eks. dødsboskiftesager, konkurssager og gældssaneringssager.

Vi benytter derfor også et begreb, som vi kalder berammelsestiden. Berammelsestiden er en form for reaktionstid, dvs. den tid, der går, fra retten bliver bedt om eller beslutter at foretage sig noget, og til det, som retten bliver bedt om eller beslutter, kan effektueres. Det kan f.eks. være afholdelse af et møde eller beregning af en afgift.

På grund af de begrænsede økonomiske bevillinger kan vi desværre ikke behandle alle sager inden for de mål, som byretterne har sat. Vi har derfor været nødt til at prioritere de sager, vi modtager, sådan at nogle sager ikke behandles helt så hurtigt, som vi gerne ville.

Vi håber, at vore brugere - professionelle og ikke-professionelle - vil have forståelse for denne situation.  

Civile sager

  Sagens længde Berammelsestid
indenfor ca.
Amindelige sager og småsager - hovedforhandling ½ dag  3 måneder 
Amindelige sager og småsager - hovedforhandling  1 dag eller mere  5 måneder
Familieretssager - hovedforhandling   4 måneder
Telefonmøder 2 uger
Udsatte og omberammede sager ½ dag  3 måneder
Udsatte og omberammede sager 1 dag eller mere 5 måneder

 Straffesager

       Berammelsestid
indenfor ca.
Voldssager - som hovedregel   37 dage
Domsmandssager   6 måneder
Nye tilståelsessager   2 måneder
Bødesager   8 uger


Fogedsager

    Berammelsestid
indenfor ca.
Almindelige udlægssager   12 uger
Udsættelse af lejemål -
på kontoret
  3 uger
Der er hver uge afsat tid til,
at fogeden kører ud til leje-målene for at sætte lejer ud
Sager, der behandles af jurist   12 uger
Auktioner   14 uger

Skifteretssager

Dødsboer:

Skifteretten indkalder ikke til møde i dødsboer.

Skifteretten sender et brev med en vejledning til kontaktpersonen, når skifteretten har modtaget dødsanmeldelsen fra præsten.

Det fremgår af vejledningen, at kontaktpersonen skal rette telefonisk henvendelse til skifteretten inden 14 dage.

Dødsboer, som behandles på et skriftligt grundlag kan skifteretsattest forventes ekspederet ca. 5 uger efter, at skifteretten har modtaget papirerne i korrekt udfyldt stand.

Beregning og opkrævning af boafgift sker indenfor 5 uger fra boets værdier er godkendt af skattemyndighederne.

Andre skiftesager:

Gældssaneringer og opløsningssager behandles på et møde indenfor 8 uger efter, at sagen er modtaget.

Konkurser behandles hurtigst muligt.

Til top Sidst opdateret: 04-07-2011 
Retten i RandersseperatorNørregade 1seperator8900 Randers C.seperatorTelefon: 99688600seperatorEmail: randers@domstol.dk