Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling uden fastsat længstetid 
18-09-2014 

En 42 årig mand er dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling uden fastsat længstetid for overtrædelse af straffelovens § 237 – drab.
Drabet blev begået den 26. december 2013 over for en 72 årig fysisk svækket beboer på det bosted, hvor den dømte opholdt sig efter en tidligere dom til psykiatrisk behandling.

Den dømte havde haft tilladelse til at forlade bostedet i julen og havde ved en fejl ikke fået antabus. Da han vendte tilbage til bostedet var han påvirket, og det blev besluttet, at han skulle tvangsindlægges. Den vold, der medførte den 72 åriges død, blev udøvet, mens man ventede på, at tvangsindlæggelsen kunne gennemføres.

En enig domsmandsret fandt det bevist, at den 42 årige, efter at have sparket den 72 årige i brystet med en sådan kraft, at flere ribben brækkede, havde givet den 72 årige ikke under 10 meget hårde slag i hovedet med blandt andet et bordben med et kraftigt beslag. Obduktionen viste, at især et af slagene i hovedet havde medført omfattende hjerneskade, og at det var skaderne på hjernen, der var årsag til, at den 72 årige tre dage senere døde.  

Retten fandt det ikke bevist, at tiltalte på noget tidspunkt under forløbet havde udøvet volden med den hensigt at dræbe den 72 årige. Der var således ikke et såkaldt direkte forsæt.

På grund af det omfang, den voldsomhed og betydelige kraft, som volden mod hovedet med læsioner til følge havde haft, fandt retten, at det havde stået tiltalte klart, at det var overvejende sandsynligt, at forurettede ville dø som følge af den fortsatte voldsomme voldsudøvelse. Der forelå således et såkaldt sandsynlighedsforsæt.

Dommen betyder, at det vil være retten, der skal tage stilling til, om dommen på et tidspunkt kan ændres, således at tiltalte ikke længere skal være anbragt på en psykiatrisk afdeling.

Den dømte modtog dommen.

Retten i Randers den 17. september 2014.

Til top Sidst opdateret: 18-09-2014 
Retten i RandersseperatorNørregade 1seperator8900 Randers C.seperatorTelefon: 99688600seperatorEmail: randers@domstol.dk