Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i pædofilisag mod 48-årig mand fra Randers 
04-03-2016 

Retten i Randers har den 4. marts 2016 afsagt dom over en 48-årig mand i en omfattende pædofilisag.
Den 48-årige blev ved dommen bl.a. fundet skyldig i andet seksuelt forhold end samleje, blufærdighedskrænkelse og fotooptagelse heraf med henblik på udbredelse mod fire navngivne børn under 12 år fra Randers.

Derudover blev han fundet skyldig i at have indtaget en overordnet rolle i to netværk for pædofile på websiderne ”Hoarders Hell” og ”The Love Zone” på TOR-netværket, der betegnes som ”det hemmelige net”/”dybe net” på internettet. ”Hoarders Hell”, der blev skabt af den 48-årige, havde efter det oplyste ca. 18.000 registrerede brugere, mens ”The Love Zone” havde mindst 40.000 registrerede brugere. På de to websider, hvis formål var at dele børnepornografisk materiale, skulle producenterne løbende indsende selvproduceret børnepornografisk materiale, der var nyt og/eller sjældent for at bibeholde status som producent. I forbindelse med sin rolle på de to websider blev den 48-årige fundet skyldig i at have medvirket til, at flere personer begik grove seksuelle overgreb, herunder samleje og analt samleje mod adskillige børn under 12 år.   

Den 48-årige blev frifundet i et af sagens hovedforhold, hvor han var tiltalt for forsøg på at ville købe et spædbarn i Rumænien, der skulle bringes til Sverige med henblik på, at bl.a. den 48-årige kunne have samleje og andet seksuelt forhold end samleje med barnet.

Ved afgørelsen af skyldsspørgsmålet lagde retten afgørende vægt på det meget omfattende video- og billedmateriale, der var dokumenteret i sagen sammenholdt bl.a. med den korrespondance, der var med brugerne på de to websider.

Anklagemyndigheden havde i sagen nedlagt påstand om forvaring, men manden blev – bl.a. på baggrund af frifindelse i forholdet om forsøg på køb af et spædbarn – i stedet idømt en fængselsstraf på 6 år. Der var ikke enighed i spørgsmålet om sanktionen, idet én voterende stemte for at idømme forvaring.

Til top Sidst opdateret: 04-03-2016 
Retten i RandersseperatorNørregade 1seperator8900 Randers C.seperatorTelefon: 99688600seperatorEmail: randers@domstol.dk