Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i nævningesag om våbenbesiddelse 
24-09-2018 

38-årig idømt fængsel i 5 år og 6 måneder og udvist med indrejseforbud for bestandig for besiddelse af to skydevåben i forbindelse med bandekonflikt.

Sagsnummer: SS 5-1735/2018

 

Sagen kort fortalt

I forbindelse med en ransagning af et hus i Ulstrup fandt politiet to funktionsdygtige skydevåben og tilhørende ammunition. Den ene af husets beboere er tidligere blevet idømt 2 år og 6 måneders fængsel for besiddelsen af våbnene. Beboeren i huset havde oplyst, at han havde modtaget våbnene nogle dage forinden af en person med tilknytning til banden Satudarah. På baggrund af tekniske spor kom politiet på sporet af en 38-årig mand fra Randers.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at den 38-årige mand under særligt skærpende omstændig­heder havde besiddet og transporteret våbnene med tilhørende ammunition til ejen­dommen i Ulstrup.

Retten fandt det endvidere bevist, at besiddelsen og transporten var sket med baggrund i en verserende voldelig konflikt mellem Satudarah og Bandidos, og at manden havde tilknytning til Satudarah. Retten henførte derfor forholdet til straffelovens § 81 a, hvorefter straffen for blandt andet besiddelse af våben kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller er egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten anvendes skydevåben.

Straffen blev fastsat til fængsel i 5 år og 6 måneder, som omfattede en reststraf på 102 dage fra en prøveløsladelse. Der blev lagt vægt på, at der i forarbejderne til den seneste stramning af straffelovens § 192 a om ulovlig våbenbesiddelse er lagt op til en straf på 2 år og 6 måneder, og at det i forarbejderne til straffelovens § 81 a er forudsat, at straffen fordobles. Tiltalte, der tidligere var betinget udvist, blev endvidere udvist med indrejseforbud for bestandig.

Der var enighed om dommens resultat.

Tiltalte valgte at anke dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Randers den 24. september 2018.

 

Til top Sidst opdateret: 24-09-2018 
Retten i RandersseperatorNørregade 1seperator8900 Randers C.seperatorTelefon: 99688600seperatorEmail: randers@domstol.dk