Hop til indhold
  Procesbevillings-
          nævnet

Procesbevillingsnævnet består af tre afdelinger.

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser har til opgave at træffe afgørelser om ansøgninger om appeltilladelse til landsretten og til Højesteret i civile sager og i straffesager.  

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser har til opgave at træffe afgørelser om ansøgninger om appeltilladelse til landsretten i sager, hvor familieretten har truffet afgørelse.

Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces behandler  klager over Civilstyrelsens afslag på fri proces og klager over Civilstyrelsens afslag på retshjælp til klagesager ved internationale klageorganer.

Læs mere

 

    

 Seneste nyt

Til topSidst opdateret: 03-09-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk