Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Statistik 

Her kan du finde statistiske oplysninger om sagsbehandlingen ved Danmarks Domstole.

I statistikkerne kan du blandt andet finde tal for modtagne og afsluttede sager i retterne og sagsbehandlingstider for udvalgte sagstyper. Statistikkerne er opdelt på de forskellige byretter og overordnede retter.

Du vil i statistikkerne kun finde tal inden for overordnede kategorier af sager som for eksempel domsmandssager, tilståelsessager og sager uden domsmænd. Disse kategorier dækker over en række forskellige lovovertrædelser som for eksempel cykeltyveri, vold, bedrageri og sædelighedsforbrydelser. Der findes generelt ikke tal på sager afgjort efter forskellige lovparagraffer. Der føres heller ikke statistik på, hvem der anlægger sagerne, eller hvem der bliver stævnet. Det skyldes, at statistikkerne primært bruges som et internt styrings-værktøj. Det vil sige, at statistikkerne udarbejdes for at give domstolene og Domstolsstyrelsen et overblik over, hvordan sagsbehandlingstider, sags-mængde m.v. udvikler sig.

Statistikkerne for domstolenes sagsbehandling er dannet elektronisk på baggrund af registreringer i retternes lokale sagsbehandlingssystemer. Registreringerne samles i et system i Domstolsstyrelsen.

Til top Sidst opdateret: 30-03-2020 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her