Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ny arvelov 

Den nye arvelov træder i kraft den 1. januar 2008. Hovedsigtet med den nye lov er at tilpasse arvereglerne efter de nye familiemønstre. Især er dine-mine-og-vores-børn og ugifte samlevende kommet i fokus.

De væsentligste ændringer i arveloven er: 

  1. Den længstlevende ægtefælles retsstilling styrkes generelt. Blandt andet hæves ægtefællens legale arv fra en tredjedel til halvdelen af det, der falder i arv efter førstafdøde.

  2. En livsarvings og en ægtefælles ret til tvangsarv nedsættes fra halvdelen til det kvarte af den legale arv.

  3. Arvelader får mulighed for at begrænse en livsarvings tvangsarv til en million, hvilket kan lette gennemførelsen af et generationsskifte.

  4. Ugifte samlevende får mulighed for at oprette et udvidet samlevertestamente . Parret kan i testamentet bestemme, at de vil arve og arves som om, de var ægtefæller. Det medfører dog ikke, at skiftereglerne, herunder reglerne om uskiftet bo, finder anvendelse. Betingelserne for et udvidet samlevertestamentes gyldighed fremgår af arvelovens § 88.

  5. I forbindelse med uskiftet bo skærpes kravene til længstlevende ægtefælles solvens og kravene til formueoversigten. Skærpelsen består i, at den længstlevende ægtefælle ved udleveringen af bo til uskiftet skal have tilstrækkelige midler til at dække såvel den førstafdøde ægtefælles som egne økonomiske forpligtelser. Derudover er der indført obligatorisk proklama inden udlevering til uskiftet bo.

  6. Det beløb, den længstlevende ægtefælle kan udtage forlods, forhøjes fra 210.000 kr. (2007-niveau) til 600.000 kr. (2008-niveau). Beløbsgrænsen reguleres årligt. Man skal dog være opmærksom på, at reglerne for, hvilke aktiver der indgår i beregningen af beløbet, også er ændret.
Til top Sidst opdateret: 27-12-2007 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: post@domstolsstyrelsen.dk