Vejledning om aktindsigt ved domstolene

Billede af publikationens forside

Resumé

Vejledningen indeholder Folketingets regler om offentlighed i retsplejen. Formålet med reglerne er at sikre den størst mulige åbenhed og indsigt i domstolenes arbejde. Dette er sket ved at udvide adgangen til aktindsigt ved domstolene og i øvrigt modernisere retsplejelovens regler om offentlighed i civile sager og straffesager.

Indhold

1 INDLEDNING

2 FÆLLES FOR ANMODNINGER OM AKTINDSIGT

3 ENHVER (§§ 41 A - 41 C OG 41 E)

4 PERSONER MED EN INDIVIDUEL OG VÆSENTLIG INTERESSE I ET KONKRET RETSSPØRGSMÅL (§§ 41 D OG 41 E)

5 PRESSEN (§ 41 F)

6 FORSKERE

7 PARTER OG SIGTEDE (§ 255 A OG §§ 729 A-D)

8 MEROFFENTLIGHED (§ 41 G)

9 FORBUD MOD GENGIVELSE AF DOMME OG KENDELSER I STRAFFESAGER (§ 1017 D)

10 IKRAFTTRÆDEN

Bilag 1: Skema over retten til aktindsigt for de forskellige persongrupper (ikke udtømmende)

Komplet indholdsfortegnelse
Kolofon
Hele publikationen med grafik [69 kB]
Hele publikationen som PDF [231 kB]

Ved download af publikationen i HTML eller PDF, klik med højre museknap på linket og vælg “Gem destination som…” og vælg stedet på din computer, hvor du vil gemme filen.
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Adobe Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe"s hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Get Adobe Reader

Domstolsstyrelsen
Store Kongensgade 1-3
1264 København K
Tlf: 70103322
Fax: 70104455
post@domstolsstyrelsen.dk
http://www.domstol.dk/

Denne side er forsiden til publikationen "Vejledning om aktindsigt ved domstolene".
Version nr. 1.0 af 23-07-2008

© Domstolsstyrelsen 2008.

Domstolsstyrelsen  |  Store Kongensgade 1-3  |  1264 København K.  |  Telefon: 70103322  |  Fax: 70104455  |  Email: post@domstolsstyrelsen.dk