Rapport om pilotprojekt om øget processtyring i civile sager

1. Indledning og sammenfatning

Med det formål at sikre kortere afgørelsestider har seks embeder afprøvet en række anbefalinger til øget processtyring. Retterne har i forsøgsperioden påtaget sig en mere aktiv rolle i forberedelsen af de civile sager, og erfaringerne viser, at øget processtyring kan give væsentligt kortere afgørelsestider. Tre af embederne har væsentligt kortere afgørelsestid i 1. halvår 2002 end ved projektets start.

Øget processtyring har givet

Den mere aktive processtyring opfattes generelt som meget positiv af alle involverede parter. Det er ikke mindst en forbedring for brugerne, fordi man fjerner en væsentlig del af uvisheden om sagens forløb, når man fastlægger den samlede proces på forhånd.

Tidlig berammelse af domsforhandlinger - og dermed aktiv anvendelse af berammelsestiden - er særlig relevant, når den faktiske berammelsestid forventes at blive lang, for eksempel fordi mange kalendere skal koordineres.

Både dommere og advokater fremhæver, at telefonmøder er særdeles velegnede til brug i forberedelsen af et stort antal almindelige civile sager.

De deltagende embeder har gennemgående opnået så gode resultater, at de alle har valgt at fortsætte med at anvende processtyring efter pilotprojektets udløb.

Denne side er kapitel 1 af 6 til publikationen "Rapport om pilotprojekt om øget processtyring i civile sager".
Version nr. 1.0 af 25-06-2008

© Domstolsstyrelsen 2008.

Domstolsstyrelsen  |  Store Kongensgade 1-3  |  1264 København K.  |  Telefon: 70103322  |  Fax: 70104455  |  Email: post@domstolsstyrelsen.dk