DANMARKS DOMSTOLE nr. 1, november 1999

Retten i Randers

Retten i Randers og det udviklende arbejde
- ”En solstrålehistorie”

Retten i Randers

Retten i Randers afsluttede i foråret 1999 et 2-årigt organisationsudviklingsarbejde ”Det udviklende Arbejde” med Knud Winther Dahl som konsulent.

Der var tale om et projekt, som blev nedsat under Centralrådet for Statens Samarbejdsudvalg med økonomisk støtte til projektets gennemførelse fra Omstillingsfonden. Sammen med retten i Randers deltog 8 andre institutioner, herunder bl.a. Arbejdsformidlingen i Storstrøms Amt, Arbejdsmiljøinstituttet, Danmarks statistik og Den Sociale Ankestyrelse i projektet.

Baggrunden for projektet var de stigende krav til kvalitet og effektivitet samtidig med medarbejdernes stigende ønsker om større udfordringer, ansvar og personlig udvikling. ”Det udviklende arbejde” var et pilotprojekt, hvor man forsøgte at opstille en strategi for udvikling af offentlige arbejdspladser med henblik på at skabe

Gennem projektet ”Det udviklende arbejde” opstillede retten i Randers en målsætning om at blive bedre i stand til at sikre den enkelte medarbejder et godt og udviklende arbejde, samtidig med at rettens behov for udvikling af kvalitet og fleksibilitet tilgodeses.

Samtidig opstillede embedet 3 konkrete delmål:

1. Den enkelte medarbejder skal opleve bedre jobtilfredshed – udtrykt i en bedre balance mellem belastning, ressource og belønning.

2. Mellemledergruppen skal opleve en øget kompetence – og større lyst -til at håndtere lederrollen.

3. Den administrerende dommer skal opleve en øget kompetence til at håndtere en lederrolle, der i stigende grad baserer sig på delegation.

Projektet blev iværksat i juni 1996 og havde følgende forløb:

Projektets resultatet – indtil videre – har været:

Projektet ved retten i Randers er nærmere beskrevet i ”Erfaringer fra forsøg med Det Udviklende Arbejde i 9 statsinstitutioner”, udsendt af Centralrådet for statens samarbejdsudvalg, september 1999.

Retten i Randers forventer at foretage en endelig evaluering af projektet i november måned. Domstolsstyrelsen forventer at følge projektet op i næste nummer af ”Danmarks Domstole” i januar 2000.

På baggrund af en indstilling fra medarbejderne er retten i Randers kåret som ”Årets arbejdsplads 1999” af HK/STAT.

Domstolstyrelsen vil i samarbejde med Hovedsamarbejdsudvalget for Domstolene overveje, hvordan de gode erfaringer fra Retten i Randers kan give inspiration til andre retter.

Denne side er artikel 2 af 6 til publikationen "DANMARKS DOMSTOLE nr. 1, november 1999".
Version nr. 1.0 af 23-06-2008

© Domstolsstyrelsen 2008.

Domstolsstyrelsen  |  Store Kongensgade 1-3  |  1264 København K.  |  Telefon: 70103322  |  Fax: 70104455  |  Email: post@domstolsstyrelsen.dk