Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Domstolsstyrelsens behandling af persondata 

Oplysninger om Domstolsstyrelsens behandling af dine personoplysninger
Domstolsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Domstolsstyrelsen behandler dine personoplysninger med det formål at behandle din henvendelse samt med henblik på styring og effektiv behandling af henvendelser samt til brug for fremsøgning af tidligere praksis.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som Domstolsstyrelsen behandler om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af dine personoplysninger, og du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for Domstolsstyrelsens behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c og e.
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
  • Databeskyttelseslovens[1] § 8, stk. 1 og 2, nr. 3.
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Kontakt

Hvis du vil gøre brug af ovenstående rettigheder, skal du kontakte Domstolsstyrelsen.

Domstolsstyrelsen

St. Kongensgade 1-3

1264 København K.

Tlf. (hovednr.): + 45 70 10 33 22

post@domstolsstyrelsen.dk

 

Danmarks Domstole har udpeget en fælles databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller til udøvelsen af dine rettigheder. Databeskyttelsesrådgiveren hedder Ann K. Lauritzen og kontaktes via mail dpo@domstolsstyrelsen.dk eller via almindelig post til:

Domstolsstyrelsen

Att. Databeskyttelsesrådgiver Ann K. Lauritzen

St. Kongensgade 1-3

1264 København K.

 

Du har også ret til at klage over Domstolsstyrelsens behandling af dine personoplysninger til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden er:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk


[1] Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Til top Sidst opdateret:  
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her