Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Domstolenes Samarbejdsforum 

I Domstolenes Samarbejdsforum drøfter repræsentanter fra domstolene, professionelle brugere og offentlige myndigheder sagsgange og andre relevante spørgsmål med henblik på at forbedre og smidiggøre sagsbehandlingen.

Både domstolsreformen og nye it-systemer vil skabe bedre muligheder for at nedbringe sagsbehandlingstiderne ved domstolene.

Men reform og it-systemer kan ikke stå alene - dialog med domstolenes professionelle brugere og andre samarbejdspartnere om de forskellige roller i den samme proces er tillige en vigtig del af vejen frem mod at sikre endnu højere kvalitet og effektivitet, bedre service og kortere sagsbehandlingstider.

Større smidighed, generel idé- og erfaringsudveksling parterne imellem og større kendskab til hinandens arbejdsgange vil kunne medvirke til at forbedre sagsgange og reducere uproduktiv tid i sagsforløbet. Det vil være til gavn for alle, der er i berøring med domstolene.

Det var på denne baggrund, at Domstolsstyrelsen i efteråret 2006 etablerede Domstolenes Samarbejdsforum, hvor repræsentanter for domstolene, domstolenes professionelle brugere og de offentlige myndigheder, der bidrager til oplysning af retssagerne, i fællesskab kan drøfte sagsgange og andre relevante spørgsmål med henblik på at forbedre og smidiggøre sagsbehandlingen.

Der har været afholdt tre møder, og der er nedsat en række arbejdsgrupper under Samarbejdsforum.

Overordnet emnebeskrivelse
Helt overordnet er opgaverne for Domstolenes Samarbejdsforum, at

 1. påpege, drøfte og analysere problemområder med henblik på i fællesskab at forbedre sagsgange og reducere uproduktiv tid i sagsforløbet ved domstolene
 2. fremkomme med forslag til forbedringer og til sikring af endnu højere kvalitet og effektivitet og bedre service.

Arbejdet i Domstolenes Samarbejdsforum er tænkt som et løbende strategisk samarbejde med henblik på en stadig forbedring og effektivisering af sagsgangene og informationsstrømmene mellem de professionelle brugere og de offentlige myndigheder.

Nogle emner vil være særligt relevante for dele af Samarbejdsforums medlemmer. Der vil i den forbindelse kunne nedsættes arbejdsgrupper alt efter sagstyper og sagsområde, hvis der er behov for det. Såvel praktikere fra de repræsenterede brugere og myndigheder som parter og myndigheder, der ikke er en del af Samarbejdsforum, kan endvidere inviteres til at deltage i arbejdsgrupperne.

Domstolenes Samarbejdsforums sammensætning

 • Direktør Adam Wolf (Formand)
 • 1 repræsentant for Rigsadvokaten
 • 1 repræsentant for Rigspolitiet
 • 1 repræsentant for Retslægerådet
 • 1 repræsentant for Kriminalforsorgen  
 • 1 advokat
 • 1 repræsentant for Landsforeningen af Beskikkede advokater
 • 1 repræsentant for Danske Advokater
 • 1 repræsentant for Arbejdsskadestyrelsen
 • 1 repræsentant for Familiestyrelsen
 • 1 repræsentant for Civilstyrelsen
 • 1 repræsentant for kommunerne
 • Landsretspræsident Bent Carlsen
 • Landsretspræsident Bjarne Christensen
 • 2 byretspræsidenter
 • 1 repræsentant for dommerforeningen
 • 1 repræsentant for dommerfuldmægtigforeningen
 • 1 bedste-praksis konsulent
 • Udviklingschef Gerd Sinding (Domstolsstyrelsen) 
Til top Sidst opdateret: 11-06-2008 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her