Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bestyrelsen 

Bestyrelsen er Domstolsstyrelsens øverste ledelse og har det overordnede ansvar for, at styrelsen og Danmarks Domstole drives forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Bestyrelsen afgør alle spørgsmål af væsentlig betydning, herunder Domstolsstyrelsens budgetforslag for næste finansår. Bestyrelsen bestemmer endvidere, hvordan domstolenes bevilling skal fordeles på de opgaver, som domstolene skal løse.

Den daglige ledelse varetages af en direktør, der ansættes af bestyrelsen.

Aktuelle medlemmer af bestyrelsen:

 • Hanne Schmidt
  Dommer i Højesteret - indstillet af Højesteret
   
 • Peter Ulrik Urskov
  Dommer ved Retten i Sønderborg - indstillet af Den Danske Dommerforening
  Læs mere om Peter Ulrik Urskov her

 • Jens Kristiansen
  Professor ved Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked, Københavns Universitet - indstillet af Beskæftigelsesrådet
    
 • Susanne Skotte Wied
  Retspræsident ved Retten i Holbæk - indstillet af Den Danske Dommerforening
   
 • Marianne Andersen
  Afdelingsleder ved Retten i Lyngby - indstillet af Domstolenes Tjenestemandsforening (DTF)
  Læs mere om Marianne Andersen her
   
 • Søren Sandfeld Jakobsen
  Professor ved CBS LAW - indstillet af Rektorkollegiet
    
 • Lisbeth Bügel Madsen
  Funktionschef ved Retten i Odense - indstillet af Dommerfuldmægtigforeningen
   
 • Dorte Jensen
  Landsdommer - indstillet af Vestre Landsret 
   
 • Randi Bach Poulsen
  Advokat (Bech-Bruun) - indstillet af Advokatrådet
   
 • Kate Kengen
  Kontorfuldmægtig ved Københavns Byret - indstillet af HK Landsklubben
  Læs mere om Kate Kengen her
   
 • Tine Vuust
  Landsdommer - indstillet af Østre Landsret

Bestyrelsens sammensætning
Domstolsstyrelsens bestyrelse er sammensat af

 • en højesteretsdommer indstillet af Højesteret
 • to landsdommere indstillet af henholdsvis Østre Landsret og Vestre Landsret
 • to byretsdommere indstillet af Den Danske Dommerforening
 • en repræsentant for det øvrige juridiske personale indstillet af Dommerfuldmægtigforeningen
 • en repræsentant for det administrative personale indstillet af HK-Landsklubben
 • en repræsentant for det administrative personale indstillet af Domstolenes Tjenestemandsforening (DTF)
 • en advokat indstillet af Advokatrådet
 • to medlemmer med særlige ledelsesmæssig og samfundsmæssig indsigt indstillet af henholdsvis Beskæftigelsesrådet og Rektorkollegiet

Medlemmer af Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser kan ikke være med i bestyrelsen.

Til top Sidst opdateret: 04-01-2019 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her