Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Domstolenes uafhængighed 

Ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention har enhver ret til en retfærdig rettergang. Det betyder blandt andet, at en retssag skal afgøres inden for en rimelig frist og ved en uafhængig og upartisk domstol, der skal være oprettet ved en lov.

I Danmark er domstolenes uafhængighed fra den udøvende og lovgivende magt (regeringen og Folketinget) sikret gennem reglerne i Grundlovens § 3 (magtens "tredeling"), § 61 (den "organisatoriske uafhængighed") og § 64 (den "funktionelle og personlige uafhængighed").
 
Grundlovens § 3 bestemmer, at den dømmende magt er hos domstolene.
 
Grundlovens § 61 sikrer, at den dømmende magts udøvelse kun kan reguleres ved lov. Hvis domstolenes kompetence, sagsbehandling eller organisation skal ændres, kræver det således en lovændring.
 
Grundlovens § 64 sikrer dommerne mod indgreb i udøvelsen af den dømmende funktion og giver dommerne en særlig beskyttelse mod afskedigelse og forflyttelse. Dommere kan kun afsættes ved dom afsagt af Den Særlige Klageret. Dommere kan som udgangspunkt heller ikke forflyttes mod deres ønske. Administrativ afsked og forflyttelse kan dog ske, hvis der træffes bestemmelse om en ændring af domstolene, f.eks. reduktion af retskredse.
 
Dommere, som er fyldt 65 år, kan afskediges under forudsætning af, at vedkommende ikke lider noget indtægtstab indtil det tidspunkt, hvor vedkommende skulle være afskediget på grund af alder (70 år).

Til top Sidst opdateret: 18-12-2006 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her