Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Konstitutionsstillinger 

Konstitution i uddannelsesøjemed kan finde sted både i byretten og i landsretterne.
Udnævnelse som landsdommer eller dommer i en byret, Sø- og Handelsretten eller tinglysningretten kræver i reglen, at den pågældendes egnethed som dommer har været bedømt i landsretten.

Disse såkaldte uddannelseskonstitutioner på typisk 9 måneder kan søges af alle jurister.

For advokater er der endvidere oprettet nogle særlige korttidskonstitutioner af tre måneders varighed, jf. retsplejelovens § 44c, med henblik på at give advokater adgang til – uden definitiv afbrydelse af advokatgerningen – at få erfaring med dommergerningen.

Endelig er det også muligt for både domstolsjurister og andre jurister at blive konstitueret som byretsdommer i uddannelsesøjemed. 

Alle typer konstitutioner meddeles af justitsministeren efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet.

Der er mulighed for jurister at søge om konstitutionsstillinger som landsdommer i enten Vestre- eller Østre Landsret.

Konstitutionsstilling som byretsdommer kan søges ved byretterne i Aalborg, Viborg, Kolding, Odense, Hillerød, ved Retten på Frederiksberg og i Københavns Byret. Stillingerne slås op på domstolenes hjemmeside under Ledige jobs, som info-skrivelse til domstolene samt i Ugeskrift for Retsvæsen, i DJØF-bladet,  i Advokaten samt på Job-net, JuraJob og Advojob (jobdatabaser).

Du kan læse mere om konstitutionsstillinger, procedure for ansættelse mv. her på siden.

Til top Sidst opdateret: 11-03-2010 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: Se alle adresser her