Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fuldmægtig i Domstolsstyrelsen 


Domstolsstyrelsen er en selvstændig statsinstitution, der har virket siden 1. juli 1999. Styrelsen ledes af en bestyrelse og en direktør. Bestyrelsen er Domstolsstyrelsens øverste ledelse og har det overordnede ansvar for styrelsens virksomhed. Den daglige ledelse varetages direktøren.

Domstolsstyrelsen har til opgave at udvikle og administrere domstolene. Styrelsens opgave omfatter bl.a. udviklingsprojekter for domstolenes ydelser, juridisk rådgivning og sagsbehandling samt administration af retternes bevillinger, personale og IT. Domstolsstyrelsen varetager tillige Procesbevillingsnævnets og styrelsens egne administrative forhold og bevillinger.

Styrelsen hører budgetmæssigt under Justitsministeriet, men justitsministeren har ingen instruktionsbeføjelser over for styrelsen og kan ikke ændre styrelsens afgørelser.

Som fuldmægtig i Domstolsstyrelsen vil man indgå i et samarbejde med mange jævnaldrende juridiske kolleger i et uformelt miljø. Gennem behandlingen af en række konkrete og generelle sager vil man bl.a. lære at finde frem til kernen i juridiske problemstillinger, at komme med holdbare løsningsforslag og formidle disse i et klart og letforståeligt sprog. En del af fuldmægtigene varetager også sekretariatsopgaver for Domstolsstyrelsens mange udvalg og arbejdsgrupper. Gennem arbejdet i styrelsen har fuldmægtigene daglig kontakt med de ansatte ved domstolene, borgere, offentlige institutioner og private virksomheder.

Der er mulighed for at rokere såvel mellem Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen som inden for styrelsens enkelte centre. Under ansættelsen har fuldmægtigene mulighed for at deltage i en intern grunduddannelse, herunder bl.a. god forvaltningsskik/sagsbehandling, statens budget- og bevillingssystem, konfliktløsning og samarbejde, formidling og referatteknik m.m. samt eventuelt i andre kurser, der er relevante for ansættelsen, f.eks. om emner som forvaltningsret, ansættelsesret, dødsboskifteret, proces m.m.

Som fuldmægtig i Domstolsstyrelsen vil man blive tilknyttet et af styrelsens centre eller sekretariater.

Til top Sidst opdateret: 25-12-2006 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her