Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dommerfuldmægtig ved domstolene 


Danmarks Domstole har 24 byretter i Danmark, Sø- og Handelsretten, retten på Færøerne, retterne i Grønland, Vestre og  Østre Landsret samt Højesteret.

Domstolene beskæftiger i alt ca. 2.500 personer, heraf ca. 650 jurister. Dommerfuldmægtige beskæftiger sig med alle sagstyper, som behandles af domstolene.

Danmarks Domstole har arbejdet med at videreudvikle karriere og kompetenceforløbet for jurister og andre akademikere ved domstolene. Du kan se visionsudvalgets rapport her.  Som et led i dette arbejde, har Danmarks Domstole pr. 1. januar 2011 indført en ny og mere moderne grunduddannelsesmodel.

Formålet med grunduddannelsen er at sikre, at nyansatte dommerfuldmægtige får de praktiske og teoretiske færdigheder, der er nødvendige for på kvalificeret vis at bestride en typisk dommerfuldmægtigstilling. Danmarks Domstole er en visionær arbejdsplads, der sætter pris på erfaringer fra andre erhverv og gode udviklingsmuligheder. Der er derfor også indarbejdet besøgsophold i grunduddannelsen, så dommerfuldmægtigen kan se op til tre andre arbejdspladser og jobtyper i løbet af uddannelsen.

Dommerfuldmægtige skal gennemgå en grunduddannelse, der typisk tager tre år.  Fuldmægtige med mindst tre års forudgående relevant erhvervserfaring har mulighed for at få afkortet grunduddannelsen.

Grunduddannelsen er opdelt i følgende moduler:

 • Introduktionsforløb
 • Fogedret
 • Skifteret
 • Forberedelse af civile sager
 • Besøgsophold
 • Administration og ledelse
 • Dommerfølordning

Dommerfølordningen forløber sideløbende med de øvrige moduler. Under dette modul oplæres dommerfuldmægtigen i hovedforhandlinger i både straffe- og civile sager. Oplæringen sker typisk under vejledning af en dommer.

Uanset hvilket grunduddannelsesforløb en fuldmægtig gennemgår, skal de opnåede kompetencer ved grunduddannelsens afslutning være de samme. Der er derfor fastsat læringsmål for grunduddannelsen, du kan se læringsmålene her.

Den praktiske uddannelse ved retterne suppleres af en teoretisk uddannelse, der består af følgende 9 kursusmoduler:

 • Introduktion for dommerfuldmægtige
 • Tvangsauktion for dommerfuldmægtige                     
 • Dødsboskifteret for dommerfuldmægtige                      
 • Retssagsbehandling for dommerfuldmægtige
 • Insolvensskifteret for dommerfuldmægtige                 
 • Fogedret for dommerfuldmægtige                                  
 • Regnskab for dommerfuldmægtige   
 • Administration og ledelse for dommerfuldmægtige                               
 • Skriftlig kommunikation for dommerfuldmægtige  

Grunduddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen.

Efter afslutningen af grunduddannelsen fortsætter du som dommerfuldmægtig ved retten, og du kan søge ledige dommerfuldmægtigstillinger, som opslås ved interne opslag. Du har også mulighed for at søge tjenestefrihed til anden relevant beskæftigelse. 

I årene efter du har afsluttet grunduddannelsen, har du mulighed for at søge en stilling som konstitueret landsdommer i Østre eller Vestre Landsret. Det er normalt at søge en landsretskonstitution, når man har 9-12 års erhvervserfaring. Konstitutionen varer normalt 9-10 måneder, hvor du virker og voterer på lige fod med landsrettens øvrige dommere og udarbejder udkast til domme, kendelser m.v. Hvis du gennemfører konstitutionsperioden med et tilfredsstillende resultat, kan du derefter søge dommerstillinger.

I Danmarks Domstole lægger vi vægt på, at der skal være gode muligheder for løbende kompetence- og karriereudvikling for den enkelte. Uddannelsen som dommerfuldmægtig giver således også mulighed for at gøre karriere ved domstolene som leder, f.eks. som funktionschef for en afdeling, ligesom den viden og erfaring du får under grunduddannelsen er bredt anvendelig i mange andre juridiske jobs også udenfor domstolene.

Til top Sidst opdateret: 29-09-2010 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her