Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Mød en medarbejder 

Her kan du læse personlige beretninger om arbejdet ved Danmarks Domstole.

Mange af medarbejderne ved Danmarks Domstole udfører opgaver, som omverdenen kun sjældent hører om, men som har stor betydning for os alle. De 2500 medarbejdere der arbejder ved Danmarks Domstole, er derfor fordelt ud på mange forskellige faggrupper, der alle bidrager til et stærkt fagligt miljø, som vi værner om.

 

Pernille Bach Olufson

Kontorelev i københavns byret

Ansat siden d. 1. sep. 2018

25 år

Tidligere pædagogmedhjælper

 

 

 

23. oktober 2018

Det er vigtigt for mig at udnytte elevtiden. Derfor suger jeg til mig af viden, alt hvad jeg kan. Jeg kan godt lide at prøve så meget forskelligt som muligt som kontorelev.
Lige nu arbejder jeg i skifteretten, men jeg har fx også siddet til retsmøder som protokolfører, hvor jeg har skrevet referater. Der skal man være god til at høre efter, holde fokus og bruge forkortelser. Jeg har også været med til notar- og fogedforretninger.
Der er sket meget ved domstolene i min elevtid, fx har vi også overtaget forkyndelsesopgaven fra politiet og fået implementeret et helt nyt og mere digitalt Civilsystem. Jeg oplever det hele på tætteste hold, fordi jeg som elev kommer så meget rundt.

Selvom jeg er ung, synes mine kolleger, at jeg har noget at bidrage med. De siger faktisk: "Pernille, du er jo ung, har du en ide eller et input til, hvordan vi kan gøre det her?" De trækker på, at man som elev ser med nye øjne på gamle processer.
Som elev er det naturligt at tænke anderledes; hjernen er indstillet på nyt, fordi man oplever så meget forskelligt. Man overværer også andre og måske nemmere måder at gøre tingene på, når man kommer rundt.
Det gør, at man samler inspiration, som man kan give videre.

Jeg kan godt lide det indblik, jeg får i den juridiske verden. Både forløbet i de enkelte sager og processen i den samlede straffesagskæde interesserer mig.
Samtidig er det en del af mit job at skrive en masse, og det har jeg altid været glad for. Fremover skal jeg arbejde med straffesager og civile sager. Engang med tiden kunne jeg godt tænke mig at søge videre, fx til Sø- og Handelsretten eller politiet.

Efter denne artikel blev Pernille færdiguddannet og fastansat i Københavns Byret.

Karen Laursen
Kandidat fra Århus Universitet februar 2002
Dommerfuldmægtig ved retten i Thisted, retten i Rødovre og ved retten på Færøerne
Siden maj 2007 fuldmægtig i Domstolsstyrelsen

11. marts 2011

Jeg startede som dommerfuldmægtig lige fra universitetet og fik hurtigt opgaver, der var forbundet med rigtig meget ansvar. Samtidig fulgte jeg domstolenes grunduddannelse, hvor jeg både teoretisk og praktisk blev klædt på til at håndtere sager på de forskellige retsområder. Som dommerfuldmægtig er man især tilknyttet foged- og skifteret, men man har også civile sager og straffesager. Man kommer derfor vidt omkring i juraens krinkelkroge og har, især i foged og skifteretten, meget kontakt til borgerne.

Da man som dommerfuldmægtig er ansat ved Danmarks Domstole, er det muligt at søge nye udfordringer ved andre embeder efter den første uddannelsestid. Den mulighed har jeg benyttet flittigt, blandt andet ved at jeg i en periode på 1½ år havde en vikarstilling som dommerfuldmægtig på Færøerne. Det var en kæmpe oplevelse at bo og arbejde på de vindomsuste øer i Nordatlanten. Senere fik jeg smag for det mere administrative arbejde, og jeg søgte derfor ind til Domstolsstyrelsen. Her beskæftiger jeg mig med bredere og mere politisk orienterede opgaver, og det giver mig et bredere perspektiv på Danmarks Domstole. I styrelsen er jeg også blevet introduceret til projektarbejdsformen, da mange af styrelsens opgaver bliver udført i projekter, der går på tværs i organisationen. Det er en arbejdsform, som tiltaler mig rigtig meget, og jeg har netop afsluttet en efteruddannelse i projektledelse.

Lasse Bødker Nielsen
Dommerfuldmægtig ved Retten i Hjørring siden december 2006.

Arbejdet som dommerfuldmægtig er meget udfordrende. Som ny dommerfuldmægtig får man et stort ansvar og skal f.eks. selv styre diverse møder. Der har været en god introduktion, hvor jeg bl.a. har siddet med til forskellige møder for at lære, men jeg er ret hurtigt blevet kastet ud i selv at afholde forskellige møder. Det første fogedretsmøde var meget spændende, for jeg var usikker på, hvordan mødet ville forløbe, og hvem der skulle sige hvad hvornår. Som ny er det klart, at man ikke har det fulde overblik, men heldigvis er der altid en backup i form af meget hjælpsomme kolleger. Og heldigvis er der nu pga. domstolsreformen samlet flere kolleger på samme sted, så man ikke er helt alene, når der opstår vanskelige situationer. Efterhånden finder man ud af, at man skal tage sig den nødvendige tid og ikke lade sig stresse for meget – man bliver selvfølgelig bedre og bedre til at afholde møder mv. Desuden har jeg nu været på et par kurser, og det har virkelig været en god hjælp.

Arbejdsformen er individuel, men heldigvis er vi flere unge dommerfuldmægtige, så der er god mulighed for at drøfte sager og problemstillinger. I det hele taget er der et godt arbejdsmiljø, hvor man ikke er bange for at spørge om hjælp. Det er spændende, at man selv får et stort ansvar, samt at man møder mange forskellige mennesker personligt i stedet for blot at tale i telefon med dem. Det er også en stor tilfredsstillelse at opleve, at man lærer noget hver dag, og at man bliver bedre til at behandle sager og tackle uforudsete situationer.

Der udarbejdes en uddannelsesplan for alle uddannelsesfuldmægtige, og det er fint, at der på denne måde lægges en plan for, hvornår man skal være i de forskellige afdelinger. Jeg har allerede været rundt i flere afdelinger og på denne måde fået et godt overblik over, hvilke opgaver der er. Jeg har haft gældssaneringssager i skifteretten, diverse fogedmøder og tvangsauktioner, og så har jeg været lidt tid i Retssekretariatet, hvor jeg har set, hvordan civile sager forberedes.

Jeg vil gerne anbefale andre at søge job som dommerfuldmægtig. Det er som nævnt et ansvarsfuldt, udfordrende og spændende job. Med kurser og uddannelsesplan rustes man godt til opgaverne – af og til er det måske gået lidt stærkt med at få ansvar, men så er det også op til en selv at bede om hjælp og støtte fra mere erfarne kolleger. Noget andet rigtig godt ved jobbet er, at det er muligt at have tid til familie ved siden af – det er således muligt at kombinere et spændende job med muligheden for at være sammen med sine børn.

Mette Green van de Ven
Dommerfuldmægtig ved Retten i Hillerød. Siden den 1. september 2008 konstitueret funktionschef ved Retten i Holbæk

Som uddannelsesfuldmægtig gennemgår man i den indledende fase af sin ansættelse et grundigt introduktions- og oplæringsforløb. Man er således ofte på kurser af høj standard, hvor ens faglige viden bliver opdateret – og hvor man har lejlighed til at stifte bekendtskab med en masse andre dommerfuldmægtige. Det er sjovt og vigtigt at skabe dette netværk.

Jobbet som dommerfuldmægtig er meget selvstændigt, udfordrende og meningsfyldt. Selv om vigtigheden af et højt fagligt niveau selvfølgelig er åbenbart, så er det lige så vigtigt, at man formår at kunne kommunikere ud til mennesker med meget forskellig baggrund, både f.eks. den psykisk syge eller enken, der aldrig har været i kontakt med retssystemet før.

Til top Sidst opdateret: 25-10-2018 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her