Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ændringer i håndteringen af geografisk stedfæstelse fra 1. januar 2014 
21-11-2013 

Fra 1. januar 2014 ændres den måde, som staten digitalt håndterer geografisk stedfæstelse af tinglyste servitutter.

Servitutter er de begrænsninger, der er lagt på anvendelsen af specifikke dele af en given grund eller ejendom, fx hvor man ikke må grave på grund af ledningsnet i jorden.

Den nuværende stedfæstelsesbase lukkes, og Tinglysningsretten overvejer for øjeblikket sammen med Landinspektørforeningen og andre relevante parter, hvordan man fremadrettet kan tilbyde en bedre, nøjagtigere og mere brugervenlig geografisk stedfæstelse.

GML-filerne, som digitalt kobler den enkelte servitut med den geografiske placering, vil fortsat kunne tilgås i tinglysningssystemet og vises hos brugerne på et digitalt kort.

Ændringen er primært relevant for landinspektører og andre, der professionelt arbejder med området.

Justitsministeriet vil snarest sende et udkast til bekendtgørelse om ændring af tinglysningsbekendtgørelsen i høring med henblik på ikrafttræden 1. januar 2014.

Til top Sidst opdateret: 21-11-2013 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: post@domstolsstyrelsen.dk