Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Stor tillid til domstolenes uafhængighed 
09-07-2018 

Danmark tager førstepladsen, når det gælder tillid til domstolenes uafhængighed. Det viser EU's Justice Scoreboard 2018. Scoreboardet viser også, at Danmark er det land i EU, hvor sagsbehandlingstiden i civile sager ved 1. instans er kortest.

Hvert år tager EU-kommissionen temperaturen på domstolene i Europa. Igen i år ligger Danmark på en førsteplads, når det drejer sig om, i hvor høj grad befolkningen samt virksomheder oplever dommerne og domstolene som uafhængige. Næsten ni ud af ti har tillid til Danmarks Domstoles uafhængighed. Efter Danmark kommer Finland og Østrig, mens Bulgarien, Slovakiet og Ungarn befinder sig i bunden.

En dommers uafhængighed er altafgørende for et retsvæsen. Uafhængigheden skal beskytte dommerne mod upassende pres eller indblanding, når en afgørelse eller dom skal træffes i en sag. Det er essentielt i sikringen af ret og retfærdighed.

Danmarks Domstole er de hurtigste i EU
Danmark tager desuden førstepladsen, når det gælder sagsbehandlingstider i civile sager ved 1. instans. Det viser EU Justice Scoreboard 2018. Førstepladsen i sagsbehandling af civile sager skyldes blandt andet domstolenes digitalisering af tinglysningen. Den medfører, at 82 pct. af tinglysningssagerne behandles automatisk og har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på få timer, helt præcist 0,4 dage.

Danmark ligger i midterfeltet, når det gælder digitalisering og elektronisk kommunikation. Men der er plads til forbedring. Derfor er digitalisering en højt prioriteret indsats ved Danmarks Domstole i disse år. Eksempelvis har vi netop digitaliseret behandlingen af civile sager og introduceret portalen minretssag.dk.

Om rapporten
EU-Kommissionen ønsker med EU Justice Scoreboard at understøtte en udvikling mod mere velfungerende retsvæsener i alle EU-lande. Scoreboardet er derfor tænkt både som en kilde til objektive data om de europæiske retssystemer og som et værktøj, medlemslandene kan læne sig op ad, når de skal kaste sig ud i reformer af deres retssystemer.

EU Justice Scoreboard bygger på tal fra en række kilder, navnlig fra CEPEJ, der indsamler data fra de 47 Europarådsmedlemslande. Desuden anvendes der data indsamlet af Kommissionen selv og fra andre kilder, f.eks. ENCJ, Eurobarometer, World Bank og World Economic Forum.

Læs hele rapporten
Læs hele EU-kommissionens rapport her og bliv klogere på blandt andet tilgængelighed, digitalisering og effektivitet ved domstolene i EU-landene.

Til top Sidst opdateret: 09-07-2018 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her