Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sagsbehandlingstider i straffesager 
02-10-2017 

Det er desværre muligt at finde eksempler på sager, der har trukket ud i flere år. Det er rigtig ærgerligt, men heldigvis også sjældent.

I 2016 afsluttede byretterne 14.871 domsmandssager – altså straffesager, hvor den tiltalte nægter sig skyldig, og anklageren kræver fængselsstraf eller frakendelse af rettigheder, for eksempel frakendelse af retten til at drive en bestemt slags virksomhed. Sagerne havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 129 dage.  De 80 pct. hurtigste af sagerne blev afsluttet på gennemsnitligt 76 dage.

Internationalt er de danske domstole blandt de hurtigste. I 2016 viste en undersøgelse fra Europarådet, at Danmarks Domstole behandler straffesager tre gange hurtigere end gennemsnittet for Europarådets 47 medlemslande.

Nogle sager er store og komplekse eller involverer mange mennesker. Og de sager vil tage tid. Men indimellem er der sager, der trækker ud, uden at det er åbenbart, hvad grundene er. Og det er en stor belastning for alle involverede.

Merethe Eckhardt, udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen:

”Tidsaspektet er en del af den oplevede retsfølelse. Hertil kommer, at vi ved, hvor svært det er for både offer, tiltalte og pårørende, når tiden går. Vi ser sagens parter - og ser, hvordan de er påvirket af det. Tiden påvirker også, hvor svært det er at huske, hvad der skete. Derfor har Danmarks Domstole til stadighed fokus på at forkorte sagsbehandlingstiderne. Både ved at optimere eksisterende processer og ved at nytænke. I den forbindelse er der et særligt fokus på at digitalisere processerne - i samarbejde med andre myndigheder på området.”

Hvorfor trækker sager ud og hvad gør vi ved det?

I 2014 gennemførte domstolene en undersøgelse af årsagerne til, at et tilfældigt udsnit af straffesager var blevet udsat – selv om de i første omgang var blevet berammet.

” Vi leder efter, om sagen på noget tidspunkt ligger, uden at det er nødvendigt”, siger Merethe Eckhardt. ”Målet er at identificere de tidspunkter og søge at gøre noget ved dem. Kan en sag fx sendes digitalt i stedet for med ordinær post, så sparer vi 3 dage alene på forsendelsen. Det er unødvendig tid, som ikke giver sagens gennemførelse værdi, og som omvendt ikke påvirker retssikkerheden”.

Undersøgelsen var baseret på 1.415 sager. Den viste, at særligt tre faktorer spiller ind:

  1. Sygdom eller andet lovligt forfald hos en af sagens aktører - 273 sager
  2. Manglende forkyndelse for tiltalte eller et vidne – 264 sager
  3. Den tiltalte eller et vidne er udeblevet – 217 sager 

Som det fremgår, er sygdom en væsentlig årsag til, at sager kan blive udsat. I 2016 lavede domstolene og lægeforeningen derfor en ny lægeerklæring, som gør det nemmere for lægerne at vurdere, om et vidne eller en tiltalt er rask eller syg.

En anden udfordring er, at nogen bliver væk, fordi sagen ikke er blevet forkyndt, og de ikke ved, at de skal møde i retten. Pr. 1. marts 2017 blev forkyndelsesopgaven i alle straffesager samlet ved Danmarks Domstole. Det betyder, at retterne nu kan foretage oprettelse af sagen, berammelse og forkyndelse i én arbejdsgang. I forlængelse heraf er der implementeret en digital løsning hos retterne, så de kan foretage forenklet digital forkyndelse, hvor forkyndelsen sker via digital post.

Domstolene har desuden introduceret sms påmindelser – så vidner og tiltalte ikke glemmer, at de skal i retten. Resultatet skulle gerne være kortere gennemløbstider i sagerne.

Det sker også, at tiltalte simpelthen vælger at blive væk. I de tilfælde fik domstolene tidligere på året bedre muligheder for at dømme, selv om den tiltalte ikke er mødt op.

Danmarks Domstole arbejder desuden løbende for at forbedre sagsbehandlingstiderne. Myndighederne i straffesagskæden har implementeret en datafølgeseddel, så de kan udveksle sagsdokumenter og metadata digitalt og dermed mere effektivt. Og Domstolenes Bedste Praksis-team arbejder derudover løbende på effektivisering af domstolenes sagsbehandling og arbejdsprocesser.

”I løbet af de seneste par år har vi introduceret en del nye tiltag. Men vi bliver aldrig helt færdige og vil fortsat afdække muligheder for forbedringer”, siger Merethe Eckhardt. 

Til top Sidst opdateret: 02-10-2017 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: Se alle adresser her