Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ophævelse af samtykkekravet 
16-12-2015 

Ophævelse af kravet om samtykke ved digital kommunikation med domstolene.
Folketinget har netop vedtaget lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter (digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase m.v.). Loven medfører bl.a., at domstolene får mulighed for i alle sager at kommunikere digitalt med såvel fysiske personer som juridiske enheder, som ikke er fritaget fra offentlig digital post. Ændringen skrives ind i retsplejelovens § 154 a, stk. 1.

Domstolene er ikke omfattet af lov om offentlig digital post, som trådte i kraft den 1. november 2013. Dette har betydet, at domstolene hidtil ikke har haft adgang til at sende meddelelser til borgere eller virksomheder via e-boks, medmindre den pågældende forudgående har samtykket i at modtage meddelelser på denne måde.

Den nye regulering i retsplejeloven medfører, at adgangen til at sende meddelelser til e-boks vil give parterne mulighed for hurtigt og direkte at modtage rettens breve, dom eller retsbog uden at skulle afvente at modtage den med almindelig post. Herudover vil reguleringen medføre en lettelse for rettens sagsbehandling i forbindelse med forsendelsen. Bestemmelsen giver også mulighed for, at retten i straffesager kan sende indkaldelser til retsmøder i bødesager til e-boks, jf. retsplejelovens § 896, stk. 4.

Loven ændrer ikke ved reglerne om forkyndelse. De retsvirkninger som er betinget af forkyndelsen, vil stadig kræve, at de almindelige forkyndelsesregler er overholdt.

Loven træder i kraft den 1. januar 2016. Det gælder dog kun for sager, som er anlagt, henvist eller appelleret den 1. januar 2016 eller senere.

Lovændringen betyder også, at Domstolsstyrelsen vil opdatere de nugældende e-mailretningslinjer. Domstolsstyrelsen forventer, at de reviderede retningslinjer vil være at finde på domstol.dk medio januar.

Til top Sidst opdateret: 16-12-2015 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her