Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ny vejledning om behandling af skilsmissesager 
27-03-2018 

 
Siden 2016 har et familienetværk bestående af dommere fra alle byretter og de to landsretter arbejdet med at udforme en vejledning om domstolenes håndtering af skilsmissesager. Nu offentliggøres vejledningen for at give familierne indsigt i, hvordan familiesagerne vil blive behandlet i retten.

De familieretlige sager er præget af stor forskellighed, både hvad angår konfliktniveau og konfliktens indhold. Det har været et afgørende for netværket, at sagsbehandlingen kan tilpasses den konkrete sag. Den fleksibilitet er indarbejdet i vejledningen i form af fire modeller for sagsbehandlingen. I alle fire modeller vil rettens løsning af familiens sag være bistået af børnesagkyndige.

Familieretsadvokater og børnesagkyndige har i forbindelse med udformningen af vejledningen givet deres bidrag til, hvordan sagsbehandlingen bedst tilpasses den enkelte families behov. Domstolene vil også fremover have tæt dialog om vejledningen med de nærmeste samarbejdspartnere.

I den kommende tid vil alle byretter begynde at tilrettelægge behandlingen af skilsmissesager efter den nye vejledning.

Læs vejledningen her.

Til top Sidst opdateret: 27-03-2018 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her