Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Digital forkyndelse 
28-02-2017 

Domstolene kan bruge Digital Post (e-boks), når de sender meddelelser til vidner og tiltalte i en straffesag. Og juridisk set vil den digitale meddelelse være modtaget (forkyndt), så snart den bliver åbnet, flyttet eller slettet.

Hvis modtageren ikke åbner, flytter eller sletter sin meddelelse fra retten, får han eller hun et telefonopkald fra retten. Hvis retten hverken kan komme igennem med Digital Post eller på telefonen, risikerer modtageren at få besøg af en stævningsmand på hjemmeadressen eller på arbejdspladsen.  

”Vi ved, at mange borgere syntes, at det er ubehageligt, når der står en stævningsmand uden for døren. Med den forenklede digitale forkyndelse vil færre havne i den situation. Samtidigt vil den digitale forkyndelse gøre domstolenes forkyndelser mere effektive”, siger Charlotte Münter, direktør i Domstolsstyrelsen. 

Ingen må være i tvivl

Det er helt afgørende, at modtageren er klar over, at han eller hun har fået en vigtig meddelelse fra retten. Når en modtager åbner, sletter eller flytter sin digitale meddelelse fra retten, får han eller hun derfor en pop-up på skærmen:

______________________________________________________________

VIGTIG MEDDELELSE:

Rettens meddelelse er nu forkyndt for dig

Du har modtaget en meddelelse fra retten, som du har åbnet eller på anden måde behandlet. Meddelelsen og eventuelle bilag er derfor forkyndt for dig.

Det er vigtigt, at du læser rettens meddelelse og eventuelle bilag grundigt.

Meddelelsen kan indeholde f.eks. en stævning, en indkaldelse til et retsmøde eller en retsafgørelse, som kan have konsekvenser for dig.

Eventuelle frister gælder fra i dag.

Retten har modtaget en kvittering for, at meddelelsen er forkyndt. Kvitteringen finder du i din mappe ”Sendt post”.

______________________________________________________________

Modtageren kan også få en påmindelse på SMS, hvis han eller hun skal møde i retten. Det forudsætter dog, at retten har modtagerens telefonnummer – og at retten har modtaget sagen efter den 1. februar 2017.

Al forkyndelse samles hos domstolene

Den forenklede digitale forkyndelse kommer i forlængelse af, at al strafferetlig forkyndelse samles hos domstolene fra 1. marts 2017. Hidtil har politiet forkyndt i ca. 21.000 straffesager om året. Ved at samle opgaven hos retterne kan forkyndelserne håndteres mere effektivt. Samtidig vil det frigøre hårdt tiltrængte ressourcer hos politiet.

Direktør i Domstolsstyrelsen, Charlotte Münter, er glad for sammenlægningen:

"Når forkyndelserne samles hos os, kan berammelse og forkyndelse håndteres i én arbejdsgang. Resultatet skulle gerne være kortere gennemløbstider i sagerne – til glæde for alle involverede”.

Til top Sidst opdateret: 01-03-2017 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: Se alle adresser her