Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sådan kan du reducere ventetiden på minretssag.dk 
18-09-2018 

Minretssag.dk kører desværre i perioder meget langsomt. Vi arbejder på at kortlægge og rette fejlen. Se hvordan du bedst kan undgå lange ventetider.

Domstolsstyrelsen har nedsat en taskforce, der skal gennemføre en grundig analyse af hele platformen. Analysen forventes at være færdig i november.

Den nuværende situation er frustrerende og belastende for alle, der arbejder i systemet. Derfor bliver der også løbende rettet fejl og mangler, som på sikker vis kan øge systemets hastighed. Indtil minretssag igen kører hurtigere, anbefaler Domstolsstyrelsen følgende:  

  • Systemet kører langsomt, når der er mange brugere på én gang. Perioderne med spidsbelastning ændrer sig løbende. Log af og prøv om muligt at bruge systemet på et andet tidspunkt, hvis det reagerer ekstra langsomt.
  • Klik kun én gang på én funktion ad gangen og vent til systemet reagerer. Flere klik på en gang får systemet til at arbejde langsommere.
  • Benyt funktionen ”Dan samlet fil” i stedet for ”Download sag”. På den måde kan du nøjes med at hente nødvendige dokumenter. Se hvordan du kan danne en samlet fil med udvalgte dokumenter.
  • Hent relevante dokumenter til din pc i god tid før en hovedforhandling.
  • Reager i god tid inden en frist udløber.
  • Hvis udfordringerne med systemet medfører, at frister overskrides, kan du tage et skærmdump af sessionen og derefter kontakte retten med anmodning om fristforlængelse. Det er herefter op til retten at vurdere, om der er grundlag for en fristforlængelse i den konkrete sag. 
  • Vent om muligt med at arkivere sager til der er rettet op på hastighedsproblemerne. 
  • Opsæt brugerrettigheder, så den enkelte kun har adgang til de sager, der er relevante.

Det er for tidligt at sige noget præcist om problemets omfang, tidshorisonten eller udgifter til udbedring. Det er en del af den analyse, der er sat i gang. Men Domstolsstyrelsen forventer, at det vil tage tid at udbedre, og at der vil være omkostninger forbundet med at få minretssag.dk til at fungere som tiltænkt. 

Til top Sidst opdateret: 31-08-2018 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: Se alle adresser her