Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Lockout: Domstolene opretholder væsentlige funktioner 
08-03-2018 

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte er domstolene omfattet af lockout på det statslige område.

Innovationsminister Sophie Løhde har onsdag den 7. marts besluttet, at der varsles lockout for ca. 120.000 overenskomstansatte i staten på samtlige ministerområder. Lockouten vil kunne træde i kraft fra den 10. april 2018.
 
Domstolene vil fortsat kunne gennemføre grundlovsforhør, arrestantsager, fristforlængelser samt en række andre sager.
 
Lockouten vil på Danmarks Domstoles område omfatte alle overenskomstansatte medarbejdergrupper med undtagelse af grupper eller konkrete medarbejdere, som er særligt undtaget. Dermed vil næsten alle dommerfuldmægtige og rigtig mange kontoransatte blive omfattet. Tjenestemandsansatte, herunder dommere, vil ikke være omfattet.

Der er varslet strejke i Københavns Byret og Sø- og Handelsretten fra den 4. april. Disse to retter kan derfor blive berørt før de øvrige retter.

Domstolene har ca. 2.400 ansatte fordelt på 24 byretter, to landsretter, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Tinglysningsretten samt en række råd og nævn.

I øvrigt kan vi henvise til Moderniseringsstyrelsens vejledning om konflikt, som findes på deres hjemmeside.

Til top Sidst opdateret: 08-03-2018 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: Se alle adresser her