Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Historien om digital behandling af civile sager– OPDATERET  
07-08-2017 

Fra efteråret 2017 bliver den nye digitale arbejdsgang ved domstolene gradvis taget i brug så det bliver muligt for borgere og professionelle brugere at oprette og behandle civile sager digitalt. Det sker efter et års vellykket pilotperiode.

Siden 2013 har domstolene arbejdet på at realisere visionen om at kunne arbejde fuldt digitalt med en sag. I første omgang for de civile sager ved domstolene. Der er dels tale om en selvbetjeningsløsning på nettet, www.minretssag.dk, hvor borgere og professionelle brugere kan oprette en sag og følge den, dels et bagvedliggende it-system, Civilsystemet, som digitaliserer sagsbehandlingen internt ved domstolene.

I dag foregår sagsbehandlingen mest på papir og via forældede it-systemer. Med Civilsystemet og minretssag.dk letter man sagsbehandlingen for både medarbejdere, borgere, advokater, myndigheder mfl., når der skal anlægges en civil sag.

Om baggrunden for it-projektet, siger Domstolsstyrelsens it-projektchef Sandra Kaae Bauer:

”Fundamentet for Civilsystemet blev lagt i 2009, hvor man besluttede sig for at udarbejde et it-system – en platform - der kunne favne alle sagstyper ved Danmarks Domstole. (Straffe-, civil-, foged- og skiftesager). Dette it-system kaldte man JFS-systemet, Juridiske Fag Systemer.

I 2013 besluttede Domstolsstyrelsen efter en revurdering, at man ville vælge en ny opsætning af JFS-platformen og ændre og udvide projektet til fuld digital sagsbehandling af civile sager. Det er det Civilsystem, som nu er så godt som færdigt. Så fra den oprindelige løsning, som primært bestod af en digital kommunikationsvej mellem domstolene og eksterne parter, hvorfra man kunne sende og modtage information, har vi nu en fuldstændig digital understøttelse af et stort sagsområde.

Vi valgte at begynde med området for civile sager, da det er et af kerneområderne ved domstolene. 

De faktorer, der har forsinket projektet, er en lang analysefase, et stort EU-udbud og udfordringer for leverandøren med overholdelse af tidsplanen. Vi har også inddraget brugerne hele vejen igennem projektet for at gøre det så brugervenligt og intuitivt som muligt, men det er jo også tidskrævende.

Omvendt har vi fået meget mere, end det oprindeligt var tanken. Udover at have fået en ny it-platform, har vi også fået et sagsbehandlingssystem, der muliggør fuld digital behandling af civile sager, ”siger Sandra Kaae Bauer.

”Alt i alt har det været et langt forløb, men vi håber, vi har truffet de rette valg og oplever at have undersøgt mulighederne til bunds i forbindelse med de beslutninger, som er truffet undervejs. Bl.a. blev beslutningen om at ændre implementeringsstrategien og udvide leverancen til at understøtte et fuldt sagsområde afgørende. Til gengæld får mange om kort tid glæde af systemet, både de eksterne brugere og domstolenes medarbejdere.”

Civilsystemet og minretssag.dk er det første i en række, som bygger på den nye sagsbehandlingsplatform til alle fagsystemer, som med tiden skal erstatte en række gamle systemer. Systemet har været i pilotdrift siden efteråret 2016, hvor et stort antal sager er gennemført. Over halvdelen af Retten i Horsens’ verserende civile sager afvikles nu via det nye system. Til efteråret begynder den trinvise udrulning til resten af landets retter, startende i Vestdanmark. Det er første gang siden Tinglysningens digitalisering i 2009, at advokater, inkassobureauer, borgere og andre brugere får mulighed for fuld digital kommunikation med den lokale ret på et af de store sagsområder.

Se også Bilag 1 for yderligere oplysninger om projektforløb og -økonomi. 

Til top Sidst opdateret: 07-08-2017 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her