Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

God uenighed tager sin tid 
 

RETSVÆSEN. Er der mon noget i tid, der præger vores oplevelse af retfærdighed? Kan tid i sig selv være et element i en god procesførelse?

Af Merethe Eckhardt, udviklingsdirektør, Domstolsstyrelsen
Bragt i Politiken den 8. juni 2019 

I en retsstat som Danmark er vi normalt alle enige om, at retssystemet skal være retfærdigt, og at alle skal være lige for loven. Den afdøde og anerkendte retsfilosof Alf Ross definerede for mange år siden retfærdighed som lighed. De lige skulle behandles lige. De, der opfylder samme kriterier, skal behandles ens.

Denne slags definitioner er en sand lækkerbisken i en digital tid. Hvis du kan finde et mønster og sætte en regel op, så kan du meget effektivt kode en digital proces. Hvis A så B, hvis A+C så D. Computeren arbejder for dig. Tast her, tryk der, bekræft og send. Sekundet efter kan du have svaret eller afgørelsen.

Men hvad nu hvis vores følelse af retfærdighed er mere kompleks end ideen om retfærdighed=lighed? En ting er, at en regel bliver anvendt eller fortolket korrekt, noget andet er den oplevelse, vi som menneske sidder tilbage med. 

Afgørelser og algoritmer
Ved Danmarks domstole afgøres hvert år ca. 700.000 sager. Nogle går relativt hurtigt, andre trækker ud i flere år. Vores logik tilsiger os, at en hurtig proces er en god proces. Langsommelighed er enerverende. Måler vi på klassisk brugertilfredshed, så er tid ofte ekstrem vigtig. At man fandt svaret med det samme, at varen kom i løbet af få dage, at computerens software er hurtig, så man ikke skal vente i flere sekunder. Med den stadig stigende digitalisering bliver vi vænnet til, at alt går helt ufatteligt hurtigt.

I dag kan man endda blive skilt på ganske kort tid. Det foregår online med NemID, hvis et par er enige og ikke har børn. Tryk, tast, tast, send, slut. Game over. Det ægteskab, som måske tog år og måneder at forberede og leve, er afsluttet i løbet af ganske kort tid. Hvis parret har børn, er der dog indført tre måneders refleksionsperiode, og forældrene skal gennemføre et online kursus.

På samme måde kan man forestille sig, at mere enkle afgørelser i det danske retssystem effektivt kan blive afgjort over nettet ved brug af algoritmer og lidt kunstig intelligens. Hurtigt, effektiv, billigt. Tryk, tast, send.

Men følelsen? Hvad sker der med den oplevede retfærdighed?

Processen er væsentlig
Noget af det væsentlige i det danske retssystem i dag er det, der sker, fra du beslutter dig for at anlægge en sag, til den rent faktisk bliver afgjort. Det er processen. De forberedende øvelser med at finde dokumenter og andre beviser frem, der kan understøtte din påstand, og møder, hvor sagens akter bliver overvejet. Forligsforhandlinger, hvor du genovervejer vinderchancer, ressourcetræk og forretningsimplikationer. Den egentlige hovedforhandling, hvor alle sagens parter bliver hørt og får lov til – og har pligt til - at fremlægge deres version af sagen. Den afsluttende procedure, hvor du og din advokat – og modparten– udlægger jeres side af sagen, og voteringen, hvor erfarne dommere, eventuelt sagkyndige dommere og lægmænd nøje har drøftet sagens mange oplysninger. Og endelig afgørelsen, hvor dommeren læser dommen op.

Ja, det tager tid og virker måske ikke særlig effektivt, men er der mon noget i tid, der er vigtigt for os som mennesker. Er der mon noget i tid, der præger vores oplevelse af retfærdighed? Kan tid i sig selv være et element i en god procesførelse? Og kan vi have brug for, at tiden arbejder for os?

Tid til retfærdighed
Jeg tror, at der er noget her, vi skal værne om i vores jagt på effektivitet. Tid til retfærdighed. For danskernes oplevede retfærdighed er helt afgørende for opbakningen til den demokratiske retsstat. Tid til samtale, det at blive hørt, det at blive tvunget til at høre på andre, kan vise sig at være helt central for vores evne til at føle retfærdighed, også selvom vi ikke er enige i den dom, der bliver afsagt.

Det betyder ikke, at vi skal til at skrive domsafgørelser i hånden og arkivere dem i rulleskabe. Nej! Domstolene skal digitaliseres og moderniseres ligesom alle andre offentlige institutioner. Administrationen skal være effektiv og digital og understøtte domsprocessen. Og der er masser af sagstyper, der egner sig godt til meget hurtige sagsforløb og dermed sagsafgørelser. Tid er sjældent et væsentligt element, når et skøde skal lyses, eller der er en fordring, man skal betale i fogedretten, eller når man har fået en bøde, som man er klart enig i. Her arbejder hensynet alene en vej: Jo hurtigere desto bedre. Men Danmarks Domstole dømmer, når nogen er uenige. God uenighed kan kræve tid. Tid er ikke digital. Det eneste, vi vel egentlig med sikkerhed ved om tiden, er, at den går. Og når det gælder en retssag, så kan det vise sig, at det faktisk ikke er så skidt endda.

Til top Sidst opdateret:  
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her