Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forenklet digital forkyndelse udskudt 
10-03-2017 

Planen var, at domstolene fra 8. marts 2017 kunne bruge forenklet digital forkyndelse i straffesager. Men systemet fungerer endnu ikke tilfredsstillende. Mens domstolene afventer en løsning, gør retterne som de plejer.

Hvis vidner eller tiltalte ikke møder op til en retssag, betyder det ofte, at sagen må udsættes - til stor gene for alle involverede. Derfor har domstolene en række indkaldelsesmetoder, der samlet set skal sikre, at alle med sikkerhed ved besked, når de skal møde i en retssag: 

Digital forkyndelse
Retten kan vælge at sende en meddelelse med Digital Post (e-boks), som juridisk set først er modtaget og forkyndt, når modtageren svarer på henvendelsen fra retten. Svaret kan ske ved hjælp af digital signatur eller ved at sende en personligt underskrevet kopi af meddelelsen til retten.
 

Brevforkyndelse
Retten sender sin meddelelse med fysisk brevpost. Modtageren skal underskrive et særligt bevis på, at han eller hun har modtaget meddelelsen. Beviset skal sendes til retten, og først da er meddelelsen forkyndt.
 

Telefonforkyndelse
Retten ringer til den person, der skal have en forkyndt meddelelse. Han eller hun skal også have meddelelsen på skrift. Efter samtalen sender retten en bekræftelse på, at der er sket telefonisk forkyndelse. 

Stævningsmandsforkyndelse
Retten giver den meddelelse, der skal forkyndes, til en stævningsmand. Stævningsmanden opsøger modtageren på hans eller hendes bopæl, opholdssted, arbejdsplads eller lignende. Hvis stævningsmanden ikke træffer modtageren personligt, kan der ske forkyndelse over for hans eller hendes familie, udlejer, arbejdsgiver, ansatte m.fl. 

Politiforkyndelse
Retten beder politiet finde modtageren, hvis de andre metoder ikke har resulteret i en forkyndelse.
 

Statstidende
En meddelelse kan i sidste ende forkyndes gennem Statstidende, hvis politiet ikke kan finde ham eller hende. I forbindelse med forkyndelse gennem Statstidende orienteres modtageren også med post. I meddelelsen i Statstidende opfordres den pågældende til at kontakte retten.

 

Det er den enkelte ret, der beslutter, hvilken metode de bruger. Alle forkyndelsesmetoder er lige gode, gyldige og lovlige.

 

Til top Sidst opdateret: 10-03-2017 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: Se alle adresser her