Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Domstolsreformen er en succes 
30-01-2017 

Det er ti år siden, domstolene gennemførte den største reform i 100 år, og i dag kan den være et lærestykke for offentlige reformer

For ti år siden trådte domstolsreformen i kraft. Retskredsene blev mere end halveret, 82 byretter blev til 24, og byretterne fik en række nye sagstyper, som før havde ligget i landsretterne. Retssikkerheden blev væsentlig styrket i de tunge straffesager, i og med byretterne fik nævningeting. Men reformen betød også, at stort set alle civile sager begynder i byretterne. Det har gjort landsretterne til næsten rene appeldomstole, hvor de er blevet 2.instans på byretternes afgørelser. Og igen betyder det, at Højesterets sager har ændret karakter, så de i vidt omfang alene afgør principielle sager.

Reformen var en stor omvæltning både organisatorisk, bygningsmæssigt, teknisk og rent menneskeligt for de mange medarbejdere, den berørte. Her ti år efter ser domstolenes magasin, Retten Rundt, tilbage på reformen, dens formål og dens opfyldelse. Bl.a. siger justitsminister Søren Pape Poulsen, at vi er nået langt med  at sikre den faglige kvalitet og give borgerne en fleksibel og serviceorienteret behandling, hvilket var målet med reformen. 

Et eksempel for den offentlige sektor
”At det er gået så godt skyldes ikke mindst et meget dygtigt forarbejde, da reformen skulle føres ud i livet,” siger Domstolsstyrelsens formand, højesteretsdommer Jens Peter Christensen. ”Det er der grund til at takke for i dag. Men det skyldes også, at alle involverede
faggrupper gjorde deres bedste for at få reformens tanker ført ud i livet. Det kunne tjene som eksempel også for andre dele af den offentlige sektor i Danmark.”

De professionelle brugere af domstolene er især advokater og anklagemyndigheden. Advokat og formand for Danske Advokater, Lotte Eskesen, siger, at retskredsreformen overordnet har været positiv for retsplejen i Danmark. ”Det er positivt, at byretterne kan behandle tredommersager og nævningesager. Det har givet kortere berammelsestider, og det bliver opfattet positivt både af advokater og borgere.” Men hun nævner også tabet af nærhed og de større afstande for både advokater og klienter som bagsiden af medaljen.

I magasinet fortæller en række medarbejdere om deres oplevelse af at flytte sammen. Et gennemgående udsagn er, at fagligheden er styrket, fordi man nu er flere dommere og domstolsjurister ved den enkelte ret, hvor nogen retter før kun havde en dommer. Også medarbejdernes organisationer har ordet og mener, at det meste er gået godt, om end der stadig er forbedringsmuligheder.

Viste vejen
Der var selvfølgelig bump på vejen, tekniske problemer og ikke alt blev som vi ønskede det fra dag et, siger Domstolsstyrelsens direktør Charlotte Münter, men ”i det store og hele kan vi være stolte af det, der blev gennemført. På mange måder demonstrerede  domstolene, hvordan store forandringer kan implementeres i store og komplekse organisationer.”

Du kan læse og downloade bladet her.

Til top Sidst opdateret: 30-01-2017 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: Se alle adresser her