Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Domstolenes brugerundersøgelse 2009 
15-03-2010 

Professionalismen er høj, men sagsbehandlingstiderne skal være kortere. Det viser den brugerundersøgelse, der i dag offentliggøres sammen med en handlingsplan for de områder, som undersøgelsen udpeger som udviklingsområder.

Er rettens telefonservice god nok, er dommerne generelt kompetente, og fungerer skiltningen i retsbygningen tilfredsstillende? Næsten 4.000 brugere af Danmarks Domstole besvarede i slutningen af 2009 spørgsmål som disse som led i en stor brugerundersøgelse.

Undersøgelsen havde til formål at afdække tilfredsheden blandt borgere, advokater og andre brugere med domstolenes kvalitet, service og effektivitet 

Dygtige medarbejdere i retten
I undersøgelsen udpegede brugerne både styrker og svagheder ved rettens service, fysiske rammer, mødeledelse, afgørelser og sagsbehandlingstid.

Særligt tilfredse er brugerne med retternes medarbejdere, hvor tilfredshedsgraden er 84 pct. I tråd med dette scorer retterne højt på dommerens/mødelederens kompetence, neutralitet og autoritet. I det hele taget oplever 86 pct. af brugerne retten som professionel.

Udviklingsområder kræver handling
Undersøgelsen udpeger også en række udviklingsområder. De enkelte retter har i deres handlingsplaner for 2010 adresseret de lokale udfordringer, mens Domstolsstyrelsen tager hånd om de områder, der kræver en samlet indsats, i en handlingsplan, som kan ses her.

Den største utilfredshed gælder – ikke overraskende – domstolenes sagsbehandlingstid. Særligt de professionelle brugere er utilfredse – det svarer 52 pct. – mens det blandt de almindelige brugere kun er hver femte, der er direkte utilfreds med sagsbehandlingstiden mod 62 pct. tilfredse brugere.

Muligheden for at kommunikere med retten via e-mail er et andet område, hvor brugerne ser et forbedringspotentiale. Her er i alt 26 pct. af brugerne utilfredse. E-mails anvendes ofte i den løbende kommunikation med rettens professionelle brugere, men anvendes endnu ikke systematisk til fremsendelse af processkrifter m.v.

Handlingsplanens initiativer iværksættes i foråret 2010, men arbejdet vil på flere områder kræve en langsigtet indsats.

Figur: Styrke- og udviklingsområder i brugerundersøgelsen
Figur: Styrke- og udviklingsområder i brugerundersøgelsen

 

Til top Sidst opdateret: 15-03-2010 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: post@domstolsstyrelsen.dk