Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Pressemeddelelse: Kammeradvokatens vurdering af erstatning 
14-09-2010 

Kammeradvokaten har i dag afgivet sin udtalelse om statens erstatningsansvar for forsinkelserne ved overgangen til digital tinglysning.

Kammeradvokaten konkluderer, at overskridelser af 10-dages fristen for tinglysningsekspeditioner ikke i sig selv udløser erstatningsansvar, og at der heller ikke i øvrigt er et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at fastslå, at staten er erstatningsansvarlig for de opståede forsinkelser.

En særlig tvivl knytter sig dog til håndteringen af sager om konvertering (digitalisering) af pantebreve, som Tinglysningsretten muligvis burde have nedprioriteret på et tidligere tidspunkt til fordel for mere hastende sager.

Kammeradvokaten fastslår på et enkelt punkt erstatningsansvar. Det skyldes, at Tinglysningsretten undlod at oplyse om, at konvertering af pantebreve kunne hastebehandles, hvis det var nødvendigt på grund af en aktuel lånesag. De, der ikke benyttede denne mulighed, fordi de ikke havde fået oplysning om den, har krav på erstatning. Men i de tilfælde, hvor et pengeinstitut har bistået, må erstatningskravet rettes mod pengeinstituttet, som selv kunne have konverteret pantebrevet, og som derfor ikke burde have ladet kunden lide tab ved at vente på Tinglysningsretten, konkluderer Kammeradvokaten.

Endelig tager Kammeradvokaten forbehold for, at nogle sager har haft ekstraordinært og atypisk lange sagsbehandlingstider, og at det i disse sager beror på en individuel bedømmelse, om der er erstatningsansvar.

Kammeradvokaten understreger, at hvis der er usikkerhed om, hvad udfaldet af en retssag vil blive, må det overlades til domstolene at afgøre, om staten skal betale erstatning.

Kammeradvokatens udtalelse er afgivet på grundlag af Rigsrevisionens beretning af 10. august 2010 og efter en særlig undersøgelse af sagerne om konvertering (digitalisering) af pantebreve.

Kammeradvokaten

Læs sammendraget af Kammeradvokatens udtalelse  her. 

Læs Kammeradvokatens fulde undersøgelse  her.

Kontakt Domstolsstyrelsens kommunikationschef Emil Melchior på 2368 9568 for yderligere bemærkninger.

Til top Sidst opdateret: 14-09-2010 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: post@domstolsstyrelsen.dk