Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retningslinjer for brug af e-mail og digital kommunikation 

Danmarks Domstole har vedtaget et sæt retningslinjer for brug af e-mail og digital kommunikation mellem retterne og deres brugere.

Retningslinjerne gælder både for byretterne og de overordnede retter og indeholder vejledning om, hvilke dokumenter retterne kan forventes at kunne modtage digitalt, hvordan og i hvilken form.

Retningslinjerne trådte i kraft den 4. oktober 2016.

 Retningslinjerne findes her 

Hvad kan man sende til retten på en e-mail?
Du kan se i retningslinjerne (bilag 1) hvilke dokumenter retterne kan forventes at modtage digitalt, men på de forskellige sagsområder betyder retningslinjerne, i store træk, følgende:

I civile sager og straffesager kan stort set alle dokumenter modtages digitalt.

I insolvensskiftesager og dødsboskiftesager kan det meste materiale modtages digitalt. Dog er visse dokumenter undtaget, navnlig forskellige former for erklæringer

For fogedsagernes vedkommende er de ”almindelige” fogedsager (anmodninger om fuldbyrdelse af pengekrav), undtaget og kan indtil videre ikke modtages digitalt. Det skyldes bl.a., at sagssystemerne endnu ikke er klar til at håndtere papirløs sagsbehandling, og at der er tale om et meget stort antal sager. I stort set alle andre fogedsager, kan dokumenter modtages digitalt.

Hvordan gør jeg?
Retterne kommunikerer primært via sikker mail (Digital Post og certifikatløsningen), men du kan også bruge en almindelig mail.

Retningslinjerne indeholder vejledning om, hvordan du bærer dig ad, hvis du skal sende en e-mail til retten: Hvor du skal sende til, hvor store de vedhæftede filer må være, hvilke filformater retterne kan modtage, hvad du skal skrive i emnefeltet osv.

Offentlig Digital Post
Danmarks Domstole er ikke omfattet af Lov om Offentlig Digital Post. Fra 1. januar 2016 er samtykkekravet dog ophævet for sager, som er anlagt, appelleret eller henvist efter denne dato. Dette betyder, at der ikke længere kræves samtykke fra brugeren før retterne kan sende meddelelser m.v. digitalt.

Retterne kan dog også bruge Digital Post i sager, som er anlagt, henvist eller appelleret før 1. januar 2016, navnlig hvis du over for retten har tilkendegivet, at du gerne vil modtage post fra retten på den måde. Men husk også at holde øje med din almindelige postkasse, hvis du venter på post fra retterne.

Du kan altid selv bruge din e-boks eller digitale postkasse til at sende e-mails til retterne.

 

Til top Sidst opdateret: 03-11-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: Se alle adresser her