Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retslister for Østre Landsrets afdelinger 

Retslisterne opdateres hver dag, mandag til fredag. Tidspunktet for udarbejdelse af den enkelte retsliste er angivet på listen. Det understreges, at der efterfølgende kan være sket ændringer, som ikke fremgår.

             

                  

                

                 Torsdag den16. november 2017

                 Fredag den 17. November 2017

                   Mandag den 20. November 2017

                 Tirsdag den 21.November 2017

                  Onsdag den 22. November 2017

                   Torsdag den 23. November 2017

                  Fredag den 24. November 2017

                   Mandag den 27. November 2017

                   Tirsdag den 28. November 2017 

                 Onsdag den 29. November 2017

                   Torsdag den 30. November 2017 

            Fredag den 1. December 2017

              Mandag den 4. December 2017

             Tirsdag den 5. December 2017

             Onsdag den 6. December 2017

 

Retslisterne er opstillet i overensstemmelse  med  bestemmelsernebekendtgørelse  nr. 546 af 18. juni 2004 med senere ændringer om retslister mv. Det betyder blandt andet, at parter i en rækkesager - f.eks. straffesager og familieretlige sager - er anonymiserede.

Forberedende retsmøder fremgår i almindelighed ikke af retslisten.

Det bemærkes, at de juridiske dommeres navne indføres på retslisten en uge før hovedforhandling.

Retsmøderne afholdes enten på hovedtingstedet, i Bredgade 59 eller Bredgade 42 i København eller på bitingstedet i den by, som er angivet ved det enkelte retsmøde. Adresserne på landsrettens bitingsteder findes under Praktiske oplysninger.

Henvendelser om retslister kan rettes til souschef Finn Mouritsen på telefonnr. 99 68 62 32 eller e-mail servicesektion@oestrelandsret.dk

Yderligere information under Besøg i Østre Landsret.

Til top Sidst opdateret: 01-07-2016 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk