Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retslister for Østre Landsrets afdelinger 

Retslisterne opdateres hver dag, mandag til fredag. Tidspunktet for udarbejdelse af den enkelte retsliste er angivet på listen. Det understreges, at der efterfølgende kan være sket ændringer, som ikke fremgår.

 

    Torsdag den 17. Maj 2018

  Fredag den 18. Maj 2018

    Tirsdag den 22. Maj 2018 

    Onsdag den 23. Maj 2018

    Torsdag den 24. Maj 2018

   Fredag den 25. Maj 2018

     Mandag den 28. Maj 2018

     Tirsdag den 29. Maj 2018

   Onsdag den 30. Maj 2018

    Torsdag den 31. Maj 2018

Fredag den 1. juni 2018

   Mandag den 4. juni 2018

    Onsdag den 6. juni 2018

                                                   Torsdag den 7. juni 2018

                                                 Fredag den 8. august 2018

 

  Retslisterne er opstillet   i overensstemmelse  med  bestemmelsernebekendtgørelse  nr. 546 af 18. juni 2004 med senere ændringer om retslister mv. Det betyder blandt andet, at parter i en rækkesager - f.eks. straffesager og familieretlige sager - er anonymiserede.

Forberedende retsmøder fremgår i almindelighed ikke af retslisten.

Det bemærkes, at de juridiske dommeres navne indføres på retslisten en uge før hovedforhandling.

Retsmøderne afholdes enten på hovedtingstedet, i Bredgade 59 eller Bredgade 42 i København eller på bitingstedet i den by, som er angivet ved det enkelte retsmøde. Adresserne på landsrettens bitingsteder findes under Praktiske oplysninger.

Henvendelser om retslister kan rettes til souschef Finn Mouritsen på telefonnr. 99 68 62 32 eller e-mail servicesektion@oestrelandsret.dk

Yderligere information under Besøg i Østre Landsret.

Til top Sidst opdateret: 01-07-2016 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk