Østre Landsret - Retsliste for torsdag den 27. februar 2020
Listen er fremstillet den 21. februar 2020, kl. 08:25 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  3. afd. kl. 09:00
27. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2003-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-143)
                mod
Adv. Hanne Reumert (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-915/2019): Afg. af 27/06-2019
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21
strfl. § 245, stk. 1
Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  3. afd. kl. 09:00
27. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2929-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-339)
                mod
Adv. Anders Trøck-Kronberg (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-915/2019): Afg. af 02/10-2019
Nævningesag
strfl. § 244, stk. 1
strfl. § 245, jf. § 23
knivloven
Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  6. afd. kl. 09:00
27. februar 2020 - Hovedforhandling - Odense
S-3184-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400308-158)
                mod
Adv. Bjarne Rasmussen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (12-6253/2019): Afg. af 23/10-2019
Bevisankesag
strfl. § 279, jf. § 21
strfl. § 172, stk. 1, jf. § 171
strfl. § 165
Landsdommerne : Sanne Kolmos, Anne Berg (kst.) og Bettina Bang Jakobsen (kst.).

  7. afd. kl. 09:30
27. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1866-19   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-51)
                mod
Adv. Martin Andersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-24938/2018): Afg. af 17/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 232
strfl. § 264 d
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Malene Stage Christensen (kst.).

  15. afd. kl. 09:00
27. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-985-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-111)
                mod
Adv. Mette Grith Stage (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (5373/2018): Afg. af 29/03-2019
Nævningesag
lov om euforiserende stoffer
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt.
lov om forbud mod visse dopingmidler
Landsdommerne : Ole Græsbøll Olesen, Bodil Dalgaard Hammer og Martin Hall (kst.).

  15. afd. kl. 09:00
27. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-2755-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-203)
                mod
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (1886/2019): Afg. af 13/09-2019
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21, jf, § 81 a, stk. 2
Landsdommerne : Ole Græsbøll Olesen, Bodil Dalgaard Hammer og Martin Hall (kst.).

  16. afd. kl. 10:00
27. februar 2020 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-219-19   Civil ankesag mellem private parter
Adv. René Møller-Olsen Abdullah Gurini under konkurs v/kurator
advokat Andreas Kærsgaard Mylin
                mod
Adv. Lars Bastholm Ziynet Gurini
Retten i Roskilde (BS 11-541/2016): Afg. af 04/02-2019
Civil ankesag mellem private parter
Konkurs- og anden insolvensret
Landsdommerne : Janni Christoffersen, Dorthe Wiisbye og Johan Busse (kst.).

  17. afd. kl. 13:00
27. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2868-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-123)
                mod
Adv. Poul Helmuth Petersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (5043/2019): Afg. af 11/09-2019
Bevisankesag
strfl. § 124, stk. 1
strfl. § 276 a
strfl. § 285
Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Arne Brandt og Peter Mortensen.

  18. afd. kl. 09:30
27. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1551-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-167)
                mod
Adv. Rune Wiborg (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-5768/2019): Afg. af 15/05-2019
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer m.v.
Landsdommerne : Katja Høegh, Ulla Staal og Christian Wenzel (kst.).

  18. afd. kl. 13:00
27. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1090-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-62)
                mod
Adv. Steen Djurtoft (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (86/2019): Afg. af 20/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 276 a
Landsdommerne : Katja Høegh, Ulla Staal og Christian Wenzel (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
27. februar 2020 - Votering - Bredgade 42
S-477-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400301-17)
                mod
Adv. Lars Kjeldsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-6843/2018): Afg. af 25/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 152, stk. 2, jf. stk. 1
konfiskation
-

  23. afd. kl. 09:00
27. februar 2020 - Hovedforhandling - Odense
S-1692-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400801-203)
                mod
Adv. Glenn Verding Hein (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (12-3690/2019): Afg. af 24/05-2019
Bevisankesag
våbenbekendtgørelsen
fl. § 53, stk. 1
Landsdommerne : Gunst Andersen, Kåre Mønsted og Uffe Habekost Sørensen (kst.).

  24. afd. kl. 09:30
27. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-1824-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Janus Kærgaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-126)
                mod
Adv. Jan Aarup (Besk.) Anonymiseret
Retten i Hillerød (8-6106/2018): Afg. af 13/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, stk. 1
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Kim Holst og Catarina Ryder Hoffmann (kst.).

  24. afd. kl. 14:30
27. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-1997-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Janus Kærgaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-4)
                mod
Adv. Roger Kopp Pedersen Anonymiseret
Retten i Næstved (1587/2018): Afg. af 28/09-2018
Strafudmålingsankesag
strfl. § 293 a
strfl. § 293
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Kim Holst og Catarina Ryder Hoffmann (kst.).


Listen indeholder 14 retsmøder.           (AJE)